Ytors fysik och kemi

En stor blank maskin, en så kallad fotoelektronspektrometer

Vår enhet bedriver grundforskning inom områden där våra resultat kan ha en positiv inverkan på samhället.

Forskningsledare: Mats Fahlman

Vi studerar ytors fysik och kemi relaterade till energimaterial, optoelektroniska komponenter och katalytiska processer. Vi fokuserar för närvarande på

  • fundamentala egenskaper hos organiska-organiska och organiska-oorganiska gränsytor
  • dopning av organiska halvledare
  • design av gränsytor för att förbättra laddningsinjektion, splittring av elektronhål-par och stabilitet i organiska elektronikkomponenter
  • funktionella skogsbaserade material och gränsytor mellan organiska elektroniska material och biomaterial
  • design, tillverkning och karakterisering av (hybrida) organiska solceller 

Publikationer

2023

Kontakt

Jobba hos oss!

LOE