Öra, minne och demens

Linnécentrum Head
Öra, minne och demens

Att vara hörselskadad kan bidra till både språkliga och kognitiva problem. Vi studerar vilka följder en hörselnedsättning kan få för individens kommunikationsförmåga och minne. Kan den kognitiva försämringen till exempel förhindras genom användandet av hörapparat. Hur stor betydelse har ålder och synförmåga. Det finns dessutom en koppling mellan hörselnedsättning och demens. Vi vill ta reda på mekanismerna bakom dessa samband.

Det viktiga samspelet mellan hörsel, kognition och kommunikation

Detta projekt syftar till att för första gången försöka integrera ett stort antal testvariabler från hörselområdet med fonologiska, kognitiva och olika taluppfattning/förståelse-i-brus uppgifter för att kunna väga av hur de samspelar och förklarar en persons förmåga att förstå tal i utmanande situationer. Vi använder en tregruppsdesign, där en grupp består av 200 hörapparatbärande, hörselskadade personer, en andra grupp är också hörselskadad men av olika anledningar bär man inte hörapparat, och slutligen, så har vi en tredje normalhörande kontrollgrupp. Med detta upplägg kan vi avgöra om kognitiva försämringar beror på hörselskadan eller om hörapparaten skyddar mot nedgång i funktion vad gäller kognitiv och kommunikativ problematik i högre åldrar. Upplägget är longitudinellt (5 år mellan varje testperiod), testningen omfattande (ca 6 timmar per gång/person) och vi kommer att kunna studera hur samspelet mellan hörsel, kognition och kommunikation utvecklas över tid och därmed också med eventuella kopplingar till uppkomsten av demens.

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan

Filmen handlar om vår forskning om hörselskador och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning.

Forskare

Artiklar