Mätning, bokföring och ansvar

Skorsten och moln
Foto: Thor Balkhed

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Mätning, bokföring och ansvar.

Både klimatvetenskapen och politiken vilar på system för att övervaka och bokföra utsläpp. Ett brett spektrum av aktörer deltar idag i klimatomställningen till exempel genom spridningen av system för handel med utsläpp, klimatkompensation och varumärkning.

Inom detta forskningsområde utforskar vi hur klimatförändringar förstås och blir styrbara genom praktiker för att mäta och bokföra utsläpp. Vi studerar också hur naturliga och antropogena kolflöden uppmärksammas politiskt och i näringslivet och civilsamhället samt på vilka sätt olika aktörer hålls ansvariga för sina utsläpp.

Projekt

Kontakt

Om CSPR