Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor – exemplet Magnetmodellen

En sjuksköterskestudent tränar på att ta ett prov på en patientdocka.

I denna studie undersöks Region Östergötlands arbete med kompetensförsörjning, i synnerhet arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla olika yrkesgrupper. Ett led i Region Östergötlands kompetensförsörjningsstrategi omfattar införandet av en så kallad magnetmodell.

Magnetmodellen kan beskrivas som en managementidé för att råda bot på personalbrist där tanken är att ett sjukhus likt en "magnet" kan dra till sig, dvs. attrahera, rekrytera och sedan behålla personal även vid arbetskraftsbrist. I denna studie studeras med andra ord Region Östergötlands variant av magnetmodellen som omfattar fyra magnetområden:

  1. Engagerat ledarskap
  2. Struktur för professionell utveckling och auktoritet
  3. Excellent utförd vård
  4. Ny kunskap, innovationer och förbättringar, samt mätbara resultat.

Studiens syfte

Syftet är att följa Region Östergötlands utvecklingsarbete med magnetmodellen, och mer specifikt studera implementeringen av denna nya innovativa modell för kompetensförsörjning med fokus på att attrahera, rekrytera och behålla personal.

Studien har följande frågeställningar:

  • Hur organiseras utvecklingsarbetet och utformning av Region Östergötlands version av magnetmodellen?
  • Vilka magnetområden prioriteras inom verksamheter i Region Östergötland?
  • Vilka förutsättningar finns för att driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom magnetområdena i det dagliga arbetet?

Förväntat resultat och effekter

  • Att öka kunskapen om kompetensförsörjning inom offentlig sektor samt bidra till utveckling av nya innovativa former för att attrahera och behålla personal vid brist på kompetent arbetskraft.
  • Att synliggöra hur Region Östergötland organiserar och utformar magnetmodellen med fokus på aktörers roller, relationer och förutsättningar på organisations- och arbetsplatsnivå.
  • Att identifiera hinder och stöd för nyttjande och utveckling av magnetmodellen och specifika magnetområden på organisations- och arbetsplatsnivå.

Medverkande part

Region Östergötland

 

Studien ingår i ett större forskningsprojekt om Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor, som finansieras av Vinnova genom Helix Competence Centre vid Linköpings universitet.

Kontakt

Relaterad forskning