Nya former för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård

En sjuksköteskestudent tar ett prov på en patient.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central arena för lärande och professionsutveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Flera utmaningar kan identifieras där VFU och framtidens hälso- och sjukvård behöver mötas.

Studiens syfte

Syftet med projektet är att studera samverkan vid VFU mellan studerande, professioner, organisationer och samhällssektorer och utveckla nya former för organisering av VFU. Samverkan studeras på interprofessionell, interorganisatorisk och intersektoriell nivå.

Projektets utgångspunkter

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central arena för lärande och professionsutveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Flera utmaningar kan identifieras där VFU och framtidens hälso- och sjukvård behöver mötas:

  • Behov av platser för VFU inom hälso- och sjukvården
  • Behov av integrering mellan utbildning och arbetsplatslärande
  • Behov av samverkan mellan olika professioner - interprofessionellt lärande och arbetsplatslärande
  • Behov av samverkan mellan organisationer och över olika sektorer i samhället för organisering av VFU

Studien vänder sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård jämte grundutbildningsanordnare. Målgruppen är personer som på olika sätt arbetar med VFU-frågor inom sin tjänst.

Förväntat resultat och effekter

  • Att synliggöra aktörers roller, relationer och förutsättningar för samverkan inom VFU
  • Att identifiera hinder och stöd för utnyttjande och utveckling av nya samverkans- och organiseringsformer vid VFU
  • Att öka kunskapen om samverkan och lärande mellan olika professionella grupper inom hälso- och sjukvården samt bidra till utveckling av nya organiseringsformer och arbetssätt för samordning av VFU på individ-, organisations- och sektorsnivå.

Medverkande parter

Region Östergötland
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Linköpings universitet (medicinsk fakultet)

 

Forskningsprojektet finansieras av Vinnova genom Helix Competence Centre vid Linköpings universitet.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Ann-Charlotte Bivall, Maria Gustavsson, Annika Lindh Falk (2021)

Higher Education, Skills and Work-based Learning , Vol.11 , s.798-810 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Gustavsson, Ann-Charlotte Bivall, Annika Lindh Falk (2021)

Kontakt

Relaterad forskning

Forskare i projektet

Relaterat innehåll