Organisk bioelektronik

Jonpump version 2. Kretsar och droppar på plastlaminat.
En organisk elektronisk jonpump (OEIP). Jonpumpen använder elektroforetisk transport genom tunna polymerfilmer för att leverera joner, neurotransmittorer, växthormoner och andra små laddade molekyler in till levande vävnad.

Kommunikation över klyftan mellan biologi och teknik

Forskningsledare: Daniel Simon

Djur, växter och alla biologiska system kommunicerar på ett språk byggt av joner och molekyler. Modern teknik, å andra sidan, bygger på ett språk av elektroner. Med organiska elektronikmaterials unika egenskaper, utvecklar vi "tvåspråkiga" verktyg för att överbrygga detta gap.

jonpump 2015

Organiska elektroniska material kan leda både elektroner och joner. De är därför utmärkta verktyg för att utveckla en hybridteknik  och effektivt gränssnitt mellan biologiska system och modern elektronik såsom datorer och mobiltelefoner – vilket ger oss forskningsfältet Organisk bioelektronik.

I bioelektronikgruppen vid Laboratoriet för organisk elektronik undersöker vi övergången mellan elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor och  "iontronic" kemisk leverans och kretsar. Vi arbetar också med biosensorer, växt-baserade digitala kretsar, artificiella neuralfunktioner, utökning av växtsignalering (vilket ger växter ett "nervsystem") och många andra områden.

Vi hoppas att belysa grundläggande processer i biokemi och fysiologi, samt utveckla verktyg för nästa generations terapier, människa/maskin-gränssnitt och uppkopplade "e-växter".  I slutänden kan detta sudda ut gränsen mellan levande och tekniska system, till exempel i vårt BioCom lab-projekt.

Bilden ovan: Organisk bioelektronik för smärtbehandling i ryggmärgen. Jonpumpen levererar terapeutiska neurotransmittorer på den exakta platsen för smärtans signalering.

Publikationer

2022

Forskningsledare

Medarbetare

Nyheter om Organisk bioelektronik

LOE