Organisk fotonik och nanooptik

Grön laserstråle i mörker - kvinna med skyddsglasögon

Vi utvecklar och studerar optiska och optoelektroniska system baserade på ledande polymerer och plasmoniska nanostrukturer av metall.

Forskningsledare: Magnus Jonsson

Nanopartiklar av metall har använts sedan medeltiden för att färga glas. Effekten är baserad på en exceptionellt stark ljusabsorption i metallnanostrukturer, genom excitation av kollektiva elektronoscillationer som kallas plasmoner.

Ett av våra huvudspår är att utnyttja plasmoniska processer i metalliska nanostrukturer för att kontrollera hur ljus interagerar med komponenter baserade på organiska ledande polymerer.

En viktig skillnad mot konventionella inorganiska material är att organiska polymer kan leda joner utöver elektroner, vilket öppnar upp för konceptuellt nya applikationer. Våra fokusområden ligger främst inom energi och sensing.

Utöver hybrida organiska/inorganiska komponenter så studerar vi även (nano)-optiska effekter i rena organiska eller inorganiska system.

Utomhusmätningar på vårt optoelektroniska papper från pappersmaskin för pilottillverkning inför industriella lanseringar. Foto: D.A.Tordera

Aktuellt projekt

 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

LOE
Visa/dölj innehåll