28 maj 2024

8-10 maj hölls den 14:e internationella prioriteringskonferensen i Bangkok, Thailand. Runt 300 personer från hela världen samlades för att bland annat diskutera konferensens tema ”Shaping the Future of Health Prioritization: Strategies for sustainable solutions”.

Prioriteringscentrum på internationella konferensen.
Medarbetare vid Prioriteringscentrum på internationella prioriteringskonferensen i Bangkok, Thailand. 

Konferensen arrangeras vartannat år av The International Society for Priorities in Health (ISPH), detta år i samarbete med Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Thailand. Det var första gången konferensen hölls i Asien. Fokus låg i stor utsträckning på universal health coverage, det vill säga hur en mer heltäckande tillgång till hälso- och sjukvård kan skapas för hela befolkningen, en angelägen fråga speciellt för låg- och medelinkomstländer.

Plenarsessionerna tog bland annat upp AI och Real-World Evidence (RWE), samt så kallade tidiga HTA, utvärdering av nya teknologier redan under utvecklingsfasen för att kunna bedöma hur de ska värderas av systemet. Plenarerna tog även upp avvägningen mellan rättvis tillgång och effektiv användning av resurserna, framför allt med fokus på att använda det som kallas för distributional cost-effectiveness analys för att se hur en viss insats påverkar olika grupper i samhället. De diskuterade även prioriteringar och ett hållbart samhälle samt prioriteringar i krig. Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum var en av deltagarna på konferensen.
 
– Jag tar med mig två saker från dagarna. En stark utveckling har skett runt att undersöka hur befolkningar ser på ojämlikhet och hur svaren kan användas i kvantitativa modeller för att systematiskt bedöma vad som ska prioriteras. Det var även drabbande att höra om hur hälso- och sjukvårdssystem som saknar vår robusthet drabbas vid kris och krig, och att det kan krävas individuella medborgarinitiativ för att råda bot på bristande aktiviteter från myndigheter, säger Lars Sandman.

Prioriteringscentrums bidrag vid konferensen

Projektet Just Severity om svårighetsgrad, som Prioriteringscentrum driver tillsammans med forskare från Uppsala universitet, höll en gemensam presentation med det norska projektet Severity and Priority Setting in Health Care (SEVPRI) som drivs av forskare från Akershus universitetssjukhus, Oslo universitet och Bergen universitet. 
 
Vidare presenterades flera pågående doktorandprojekt vid Prioriteringscentrum. Doktoranden My Eklund Saksberg presenterade en studie om sjuksköterskors prioriteringar under covid-19-pandemin samt en studie om chefers erfarenheter av prioriteringar i kommunal vård. Doktoranden Liam Strand presenterade en studie om huruvida medborgarnas uppfattningar om prioriteringar ändras i samband med kriser, och en experimentell studie om skillnaden mellan att avbryta och inte sätta in behandling. 

Liam Strand vid poster om hans forskning.
Liam Strand vid poster om hans forskning.My Eklund Saksberg.

– Konferensen gav mig en möjlighet att både få sprida den forskning vi gör här på Prioriteringscentrum och även lära känna andra forskare som kämpar med liknande frågor. Intresset för experimentella studier inom prioriteringsområdet är stort!, säger Liam Strand.

Biträdande professor Ann-Charlotte Nedlund presenterade en studie som doktorand Emma Bergstedt genomfört kring politikers uppfattningar av prioriteringar. Docent Thomas Davidson presenterade en kostnadsstudie om livmodertransplantation.

Under konferensen höll även ISPH ett möte där Lars Sandman valdes in i ISPH:s styrande råd. Vid mötet beslutades att nästa internationella prioriteringskonferens kommer att hållas om två år, 2026, i Tyskland samt att konferensen 2028 kommer att hållas i Tanzania.


Aktuellt om prioriteringar i vård och omsorg

Mer om Prioriteringscentrums arbete

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.