Radiospaning för eftersök av saknade personer - RASP

Ett par händer monterar en mobiltelefon på en dörnare

Varje år kommer ca 25 000 händelserapporter om försvinnanden in till polismyndigheten, varav 9 000 bedöms som allvarliga eller akuta. Av dessa bedöms sedan ca 450 som fara för liv och leder till beslut om räddningsinsatser. Dessutom blir problem med psykisk ohälsa blir allt vanligare i samhället, vilket gör att eftersök av saknade personer blir en allt viktigare samhällsfunktion.

Elektronisk kommunikationsutrustning i olika former blir också allt vanligare och en viktigare del i eftersök av saknade personer. Projektet, som finansieras av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Drönare för ett tryggare samhälle”, ska tillsammans med frivilligorganisationer och ansvariga myndigheter demonstrera en radiospaningsmodul som kan monteras på drönare i 10 000-kronorsklassen och uppåt som en del i ett komplett ledningssystem där drönare och eftersökspersonal samverkar. Vårt primära fokus är att hitta försvunna personer som har någon typ av radiosändare på sig, exempelvis mobiltelefoner, WiFi-enheter eller andra aktiva sändare. 

Ryggtavla på person med trycket Missing people på jackan Foto Peter Holgersson ABDen radiospaningsplattform som demonstreras i projektet ska inkludera en ny lättviktshårdvara för drönarbaserad WiFi-scanning av mobiltelefoner. Plattformen kommer också inkludera nya system för fusionering och visualisering av sensordata för eftersök av saknade personer, där en första del handlar om att effektivt kombinera data från drönarbaserad WiFi-scanning, mobiloperatörer samt rörelsemodeller för saknade personer. Behovsägare i projektet är Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Missing People och Svenska räddningsdrönare.

Nyheter

Organisation