Semantiska webben

Den semantiska webben är en utökning av den traditionella webben, där sammanlänkande data, med tydligt beskriven semantik, har lagts till i en form som kan maskinbearbetas. Det innebär att webben kan förstås som ett stort antal sammankopplade kunskapsbaser, till vilka man kan ställa frågor eller som kan genomsökas av mjukvarusystem och mänskliga användare.

Läs mer på den engelska sidan.

Forskningsledare

Organisation - avdelningar

Institution