Fotografi av Olaf Hartig

Olaf Hartig

Biträdande professor

Jag är intresserad av problem som berör hanteringen av data och databaser. Mitt fokus ligger främst på data på webben och på grafdata, samt på problem kopplade till fördelningen av data över flera, autonoma och/eller heterogena källor.  

Presentation

Jag är biträdande professor i databaser och semantiska tekniker vid Institutionen för datavetenskap. Jag är också en Amazon Scholar och arbetar med Neptune-grafdatabasteamet på Amazon Web Services.

Jag har en doktorsexamen i datavetenskap från Humboldt-universitetet i Berlin, Tyskland, och är utnämnd till docent i datavetenskap vid Linköpings universitet.

Jag är intresserad av problem som berör hanteringen av data och databaser. Mitt fokus ligger främst på data på webben och på grafdata, samt på problem där data är fördelat över flera, autonoma och/eller heterogena källor. När det gäller dessa ämnen sträcker sig mina intressen från systembyggande relaterad forskning (t ex effektiv lagring av data, frågebehandling och frågeoptimering) hela vägen till teoretiska grunder (t ex komplexitet och uttryckskraft hos frågespråk).

Jag hedrades med 'SWSA Distinguished Dissertation Award 2015' för min doktorsavhandling "Querying a Web of Linked Data: Foundations and Query Execution" och med '2019 SWSA Ten-Year Award' för min artikel "Executing SPARQL Queries over the Web of Linked" Data" som var banbrytande för idén om genomgångsbaserad frågekörning såväl som att fråga länkad data på webben i allmänhet. Jag har också hedrats med åtta priser för bästa artikel: ESWC 2009, ESWC 2015, ISWC 2017, SEMANTICS 2018, SEMANTICS 2019, iiWAS 2020, SEMANTICS 2021, och CoopIS 2023. År 2023 utsågs jag till Wallenberg Academy Fellow, ett prestigefyllt program för yngre forskare.

Jag har varit medarrangör av flera internationella forskningsworkshops och konferenser, och medordförande för forskningsspår i ISWC 2019. Utöver detta medverkar jag regelbundet i vetenskapliga programkommittéer och har deltagit som inbjuden expert i två standardiseringsinsatser i World Wide Web Consortium.

Forskningsgrupper

The Database and Web Information Systems Group (vid ADIT, IDA)

Semantic Web Research Group (vid IDA)

Sports Analytics Research Group (vid IDA)

 

Kort om min bakgrund

Curriculum vitae

CV Olaf Hartig

Undervisning

Jag är också kursledare på följande kurser:

  • Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik TDDE49

 

Jag håller också föreläsningar på ett antal kurser: 

  • Datamodeller och databaser TDDD43
  • Informationssäkerhet TDDD17
  • Perspektiv på data- och mjukvaruteknik TDDE25

 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Sijin Cheng, Olaf Hartig (2020)

iiWAS '20: The 22nd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, Virtual Event / Chiang Mai, Thailand, November 30 - December 2, 2020 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Olaf Hartig, Ian Letter, Jorge Pérez (2018)

Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2018, July 13-19, 2018, Stockholm, Sweden , s.5259-5263 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Olaf Hartig, Jorge Perez (2018)

WEB CONFERENCE 2018: PROCEEDINGS OF THE WORLD WIDE WEB CONFERENCE (WWW2018) , s.1155-1164 Vidare till DOI

2024

Huanyu Li, Olaf Hartig, Rickard Armiento, Patrick Lambrix (2024) Ontology-based GraphQL server generation for data access and data integration Semantic Web, s. 1-37 Vidare till DOI

2023

Minh-Hoang Dang, Julien Aimonier-Davat, Pascal Molli, Olaf Hartig, Hala Skaf-Molli, Yotlan Le Crom (2023) FedShop: A Benchmark for Testing the Scalability of SPARQL Federation Engines SEMANTIC WEB, ISWC 2023, PT II, s. 285-301 Vidare till DOI
Valeria Fionda, Olaf Hartig, Reyhaneh Abdolazimi (2023) Tutorials at The Web Conference 2023 Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023 Vidare till DOI
Shahrzad Khayatbashi, Olaf Hartig, Amin Jalali (2023) Transforming Event Knowledge Graph to Object-Centric Event Logs: A Comparative Study for Multi-dimensional Process Analysis
Ora Lassila, Michael Schmidt, Olaf Hartig, Brad Bebee, Dave Bechberger, Willem Broekema, Ankesh Khandelwal, Kelvin Lawrence, Carlos Manuel Lopez Enriquez, Ronak Sharda, Bryan Thompson (2023) The OneGraph vision: Challenges of breaking the graph model lock-in Semantic Web, Vol. 14, s. 125-134 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsnyheter

Om Avdelningen för databas- och informationsteknik (ADIT)

Kollegor vid ADIT

Om Institutionen för datavetenskap (IDA)