Fotografi av Olaf Hartig

Olaf Hartig

Biträdande professor

Jag är intresserad av problem som berör hanteringen av data och databaser. Mitt fokus ligger främst på data på webben och på grafdata, samt på problem kopplade till fördelningen av data över flera, autonoma och/eller heterogena källor.  

Presentation

Jag är biträdande professor i databaser och semantiska tekniker vid Institutionen för datavetenskap.

Jag är också en Amazon Scholar och arbetar med Neptune-grafdatabasteamet på Amazon Web Services.

Jag har en doktorsexamen i datavetenskap från Humboldt-universitetet i Berlin, Tyskland, och är utnämnd till docent i datavetenskap vid Linköpings universitet.

Jag är intresserad av problem som berör hanteringen av data och databaser. Mitt fokus ligger främst på data på webben och på grafdata, samt på problem där data är fördelat över flera, autonoma och/eller heterogena källor. När det gäller dessa ämnen sträcker sig mina intressen från systembyggande relaterad forskning (t ex effektiv lagring av data, frågebehandling och frågeoptimering) hela vägen till teoretiska grunder (t ex komplexitet och uttryckskraft hos frågespråk).

Jag hedrades med 'SWSA Distinguished Dissertation Award 2015' för min doktorsavhandling "Querying a Web of Linked Data: Foundations and Query Execution" och med '2019 SWSA Ten-Year Award' för min artikel "Executing SPARQL Queries over the Web of Linked" Data" som var banbrytande för idén om genomgångsbaserad frågekörning såväl som att fråga länkad data på webben i allmänhet. Jag har också hedrats med sju priser för bästa artikel: ESWC 2009, ESWC 2015, ISWC 2017, SEMANTICS 2018, SEMANTICS 2019, iiWAS 2020, SEMANTICS 2021.

Jag har varit medarrangör av flera internationella forskningsworkshops och konferenser, och medordförande för forskningsspår i ISWC 2019. Utöver detta medverkar jag regelbundet i vetenskapliga programkommittéer och har deltagit som inbjuden expert i två standardiseringsinsatser i World Wide Web Consortium.

Forskningsgrupper

The Database and Web Information Systems Group (vid ADIT, IDA)

Semantic Web Research Group (vid IDA)

Sports Analytics Research Group (vid IDA)

 

Kort om min bakgrund

Curriculum vitae

CV Olaf Hartig

Undervisning

Jag är också kursledare på följande kurser:

  • Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik TDDE49

 

Jag håller också föreläsningar på ett antal kurser: 

  • Datamodeller och databaser TDDD43
  • Informationssäkerhet TDDD17
  • Perspektiv på data- och mjukvaruteknik TDDE25

 

Publikationer

2023

2022

Forskning

Forskningsnyheter

Om Avdelningen för databas- och informationsteknik (ADIT)

Kollegor vid ADIT

Om Institutionen för datavetenskap (IDA)