Spelet om konsumtionen

Spelbräde med marker och spelpjäser
Spelbräde

Spelet om konsumtionen är ett forskningskommunikationsprojekt där storskaliga sociala simuleringar, så kallade megaspel, används för att hjälpa grupper utforska olika intressen och idéer kring omställning till hållbar konsumtion av mat, semester och heminredning.

Forskningen som kommuniceras kommer från projektet "MISTRA Sustainable Consumption", där forskare tar fram och studerar möjliggörare för politiska beslutsfattare och industriaktörer i syfte att kunna främja hållbar konsumtion. Målet med projektet Spelet om konsumtionen är att bjuda in nya grupper att utforska de här möjliggörarna i ett deltagande format och hjälpa dem bidra med sina perspektiv på vad som behöver ske för att kunna skala upp nischpraktiker att bli vanligare.

MISTRA-projektet "Sustainable Consumption" är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med partners från Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH . Det syftar till att bidra med djup kunskap om hur och under vilka förutsättningar nischpraktiker kan bli mer väletablerade och hur omställningen till hållbar konsumtion kan accelereras.
spelbräde slängruta
Möjliggörarna som tagits fram från "Sustainable Consumption" pekar i olika riktningar och påverkar samhället på olika sätt. Alla förändringar som genomförs politiskt skulle behöva ha politiskt stöd, vilket innebär att utvecklandet av möjliggörarna kräver förståelse av hur olika grupper ser på rättvisa och hållbara konsumtionsmönster. Spelet om konsumtionen låter deltagarna realisera förändringar de själva skulle vilja se, och utforska samhällskonsekvenser av dem under loppet av en dag. Genom att delta i spelsessioner avser vi här ge en djupare förståelse av relationer mellan möjliggörare och intressenter, och ge återkoppling till forskningsprojektet om hur möjliggörarna uppfattas i olika grupper.

Finansiär

Projektet pågår från 1 januari 2022 till 31 maj 2025 och är finansierat av Formas.


Tre personer står framför ett spelbräde.

 

Kontakt

Nyheter och blogg för speldesign

För mer information om användningen av megaspel i arbetet för ett hållbart samhälle och Spelet om konsumtionen se bloggflödet nedan, och East Sweden Megagames on Facebook - för lokala arrangemang av megaspel.

 

Speldesign - blogg

16 feb, 2024
The workings of a society undergoing change: An intricate dance

What became apparent in Wageningen was that we were onto something with this design, which centred on poker chips in different colours representing food, furnishings, and vacation and population teams assessing the well-being of their part of the population by comparing the piles of chips they had managed to get hold of during the round […]

Speldesign blogg
01 mar, 2023
Playtesting CGC v0.1: reflections on the rise (but not fall) of a criminal empire

On February 15 2023 the village of Åkervalla opened up for the very first group to attempt to achieve sustainable consumption. The following are some reflections from the first playtest, with some ideas about what direction the development of the game will take. The first decision to make is always whether the concept worked or […]

Speldesign blogg
03 jan, 2023
The village of Åkervalla: dressing a problem in different (but familiar) garments

The latest development involves myself and my colleague sitting down a few hours to discuss how to proceed with development of the game – and ended up in us rethinking the whole thing. We realised that the problems and solutions the players would be dealing with are very abstract and general in nature, and for […]

Speldesign blogg

Relaterade projekt

Extern webbplats för Mistraprojektet

Organisation vid LiU

Samverkan

Logotyp för Kungliga Tekniska Högskolan.
Logotyp Mistra hållbar konsumtion