Att vända strömmen

Thor Balkhed

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets nuvarande utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

Projektets mål är att främja dialog och samspel mellan aktörer som ansvarar för energisystemet och andra parter som har beroenden till, eller intresse för, energisystemet. Detta kommer att ske genom så kallade megaspel, ett slags storskaligt brädspel med 30 till 50 års perspektiv, där 20 till 100 deltagare tillsammans hanterar utmaningar rörande energisystem, samhälle, miljö och klimat.

Foto Thor Balkhed

Själva spelet är utformat så att deltagarna tillsammans måste få energisystemet att fungera på ett tillfredställande och långsiktigt hållbart sätt. Med andra ord, i spelet försöker deltagarna hitta en balans mellan energibehov och möjligheten att framställa, lagra och distribuera energi, samt hitta affärsmodeller för detta som är hållbara på sikt. Detta sker genom en kombination av brädspel och simulering av en geografisk region, där beroenden mellan energisystem, samhälle, livskvalité, miljö och klimat återges på ett realistiskt sätt. Deltagarnas egna intressen och målsättningar återspeglas genom deras handlingar i spelet, vilka testas mot simuleringen som ger återkoppling till deltagarna. I megaspelet kan spelarna antingen spela en roll som motsvarar den de normalt sett har i samhället, eller spela andra aktörer för att vidga sina perspektiv.

Foto Thor Balkhed Den interaktion som uppstår mellan deltagarna kommer att utvärderas. Långsiktiga effekter av deltagande i megaspelet kommer också att utvärderas, som till exempel attityder och föreställningar om energisystemet i förhållande till samhälle, miljö och klimat.

Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av kognitionsvetare, språkvetare, dataloger, pedagoger, samhällsvetare och experter på simulering och spelutveckling. Tre lärosäten deltar i projektet: Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten med 8,9 miljoner kronor från oktober 2021 till och med december 2024. 

För mer information om användningen av megaspel i arbetet för ett hållbart samhälle och speldesign i projektet besök gärna följande sidor:

Foto Thor Balkhed

Projektledning

Nyheter 

Kurser - fristående och inom program

Organisation