Att vända strömmen

Thor Balkhed

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets nuvarande utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

Projektets mål är att främja dialog och samspel mellan aktörer som ansvarar för energisystemet och andra parter som har beroenden till, eller intresse för, energisystemet. Detta kommer att ske genom så kallade megaspel, ett slags storskaligt brädspel med 30 till 50 års perspektiv, där 20 till 100 deltagare tillsammans hanterar utmaningar rörande energisystem, samhälle, miljö och klimat.

Foto Thor Balkhed

Själva spelet är utformat så att deltagarna tillsammans måste få energisystemet att fungera på ett tillfredställande och långsiktigt hållbart sätt. Med andra ord, i spelet försöker deltagarna hitta en balans mellan energibehov och möjligheten att framställa, lagra och distribuera energi, samt hitta affärsmodeller för detta som är hållbara på sikt. Detta sker genom en kombination av brädspel och simulering av en geografisk region, där beroenden mellan energisystem, samhälle, livskvalité, miljö och klimat återges på ett realistiskt sätt. Deltagarnas egna intressen och målsättningar återspeglas genom deras handlingar i spelet, vilka testas mot simuleringen som ger återkoppling till deltagarna. I megaspelet kan spelarna antingen spela en roll som motsvarar den de normalt sett har i samhället, eller spela andra aktörer för att vidga sina perspektiv.

Foto Thor Balkhed Den interaktion som uppstår mellan deltagarna kommer att utvärderas. Långsiktiga effekter av deltagande i megaspelet kommer också att utvärderas, som till exempel attityder och föreställningar om energisystemet i förhållande till samhälle, miljö och klimat.

Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av kognitionsvetare, språkvetare, dataloger, pedagoger, samhällsvetare och experter på simulering och spelutveckling. Tre lärosäten deltar i projektet: Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten med 8,9 miljoner kronor från oktober 2021 till och med december 2024. 

För mer information om användningen av megaspel i arbetet för ett hållbart samhälle och speldesign i projektet se inläggen i speldesign-bloggen nedan och besök Spel för samhällsomställning, och East Sweden Megagames on Facebook - för lokala arrangemang av megaspel.

Foto Thor Balkhed

Projektledning

Nyheter och blogg för speldesign

Nyheter

Speldesign - blogg

07 mar, 2023
Hitting the wall: influence on the game and player agency

Don’t all players need to have a positive experience during the game for them to learn anything? This question was brought to light by the fate of the low-income population players during the Borlänge playtest (see previous blog post). The players on that team had expected to play a game about ‘the energy system’, and […]

Speldesign blogg
07 mar, 2023
The scenario: why even play a game where everything goes according to plan?

Since before the second playtest of Switching the Current, we’ve discussed the need for the game having a backdrop, or a scenario, which lets Control know which global effects are to be played when. This may sound suspiciously like directing the game and tailoring the ending of the game, but it’s not as nefarious as […]

Speldesign blogg
07 mar, 2023
Localising the game: reframing the question (and unwittingly inventing organised crime)

The team and I were excited to be invited to play Switching the Current in Borlänge, and as part of the preparations for this event we localised the game to the county of Dalarna, which lies far north of Östergötland, the setting of the first version of the game (as was the Climate Change Megagame). […]

Speldesign blogg

Kurser - fristående och inom program

Relaterade projekt

Organisation