Forskning inom ekologisk och miljövetenskaplig modellering

beräkningskod groda och nätverkssystem

Vi bedriver mångsidig forskning med fokus på kvantitativa metoder och systemtänkande. Vi studerar struktur, dynamik och hållbarhetseffekter av ekologiska och socio-ekologiska system.

Vi använder ofta storskaliga datakällor för att studera allt från näringsvävar i Östersjön och smittspridning i USAs boskapspopulation till avkastningsbortfall inom jordbruket. 

Våra medarbetare har akademisk bakgrund inom biologi, matematik, fysik och miljövetenskap och de olika forskargrupperna leds av följande:

György Barabas (Teoretisk samhällsekologi)
Anna Eklöf (Ekologiska nätverk och samhällsekologi)
Tom Lindström (Statistisk och beräkningsmodell för ekologi och epidemiologi)
Geneviève Metson (Hållbar förvaltning av naturresurser i städer och på landsbygden)
Uno Wennergren (Ekologiska data i stor skala för samhället)

Mer om vår forskning

schematisk bild över ekologiska nätverk

Ekologiska nätverk och samhällsekologi

Vi vill besvara frågor som, till exempel, hur artens egenskaper påverkar deras roll inom det ekologiska nätverket.

Foto från det sydafrikanska projektet URBWAT

URBWAT-projektet

URBWAT-projektet är ett samarbete mellan svenska, sydafrikanska och tyska partners som finansieras genom 2017 års JPI-finansieringsanrop.

EcoWeb - Ett spel om naturen

I naturen hänger allting samman, men inte alltid på ett lättförståeligt sätt. Anna Eklöfs projekt förvandlar komplexa ekosystemnätverk till ett intuitivt spel.

Nyheter

Kontakt

Organisation