Teoretisk biologi

beräkningskod groda och nätverkssystem

Avdelningen för teoretisk biologi är mångsidig, men fokus på kvantitativa metoder och systemtänkande löper som en röd tråd i vår forskning. Vi studerar struktur, dynamik och hållbarhetseffekter av vitt skilda ekologiska och socio-ekologiska system.

Vår forskning använder ofta storskaliga datakällor, men vad vi studerar varierar. Specifika system inkluderar (men är långt ifrån begränsade till) näringsvävar i Östersjön, smittspridning i USAs boskapspopulation och avkastningsbortfall inom jordbruket. 

Avdelningens medlemmar har olika akademisk bakgrund, som biologi, matematik, fysik och miljövetenskap och de olika forskargrupperna leds av följande:

György Barabas (Teoretisk samhällsekologi)
Anna Eklöf, (Ekologiska nätverk och samhällsekologi)
Tom Lindström (Statistisk och beräkningsmodell för ekologi och epidemiologi)
Geneviève Metson (hållbar förvaltning av naturresurser i städer och på landsbygden)
Uno Wennergren (Ekologiska data i stor skala för samhället)

NyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll