Forskning inom ekologisk och miljövetenskaplig modellering

beräkningskod groda och nätverkssystem

Vi bedriver mångsidig forskning med fokus på kvantitativa metoder och systemtänkande. Vi studerar struktur, dynamik och hållbarhetseffekter av ekologiska och socio-ekologiska system.

Vi använder ofta storskaliga datakällor för att studera allt från näringsvävar i Östersjön och smittspridning i USAs boskapspopulation till avkastningsbortfall inom jordbruket. 

Våra medarbetare har akademisk bakgrund inom biologi, matematik, fysik och miljövetenskap och de olika forskargrupperna leds av följande:

György Barabas (Teoretisk samhällsekologi)
Anna Eklöf (Ekologiska nätverk och samhällsekologi)
Tom Lindström (Statistisk och beräkningsmodell för ekologi och epidemiologi)
Geneviève Metson (Hållbar förvaltning av naturresurser i städer och på landsbygden)
Uno Wennergren (Ekologiska data i stor skala för samhället)

Mer om vår forskning

Nyheter

Kontakt

Organisation