Ytors fysik och kemi

En stor blank maskin, en så kallad fotoelektronspektrometer

Vår enhet bedriver grundforskning inom områden där våra resultat kan ha en positiv inverkan på samhället.

Forskningsledare: Mats Fahlman

Vi studerar ytors fysik och kemi relaterade till energimaterial, optoelektroniska komponenter och katalytiska processer. Vi fokuserar för närvarande på

  • fundamentala egenskaper hos organiska-organiska och organiska-oorganiska gränsytor
  • dopning av organiska halvledare
  • design av gränsytor för att förbättra laddningsinjektion, splittring av elektronhål-par och stabilitet i organiska elektronikkomponenter
  • funktionella skogsbaserade material och gränsytor mellan organiska elektroniska material och biomaterial
  • design, tillverkning och karakterisering av (hybrida) organiska solceller 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2023

2022

Tiankai Zhang, Feng Wang, Hak-Beom Kim, In-Woo Choi, Chuan Fei Wang, Eunkyung Cho, Rafal Konefal, Yuttapoom Puttisong, Kosuke Terado, Libor Kobera, Mengyun Chen, Mei Yang, Sai Bai, Bowen Yang, Jiajia Suo, Shih-Chi Yang, Xianjie Liu, Fan Fu, Hiroyuki Yoshida, Weimin Chen, Jiri Brus, Veaceslav Coropceanu, Anders Hagfeldt, Jean-Luc Bredas, Mats Fahlman, Dong Suk Kim, Zhang-Jun Hu, Feng Gao (2022) Ion-modulated radical doping of spiro-OMeTAD for more efficient and stable perovskite solar cells Science, Vol. 377, s. 495-501 Vidare till DOI

Kontakt Visa/dölj innehåll

Jobba hos oss! Visa/dölj innehåll

LOE Visa/dölj innehåll