Forensiska vetenskaper

Forensisk vetenskap täcker ett brett spektrum av områden som alla har det gemensamt att de på ett eller annat sätt är kopplade till rättsväsendet. Området har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren i samband med brottsutredningar.

 x

Det främsta syftet med den forensiska forskningen är att vidareutveckla och fördjupa den vetenskap som ligger till grund för alla rättsanknutna och utlåtanden Vid Linköpings universitet finns flera specialområden inom forensisk vetenskap. Forskningen bedrivs i huvudsak av adjungerade LiU- forskare som har sin anställning vid de myndigheter inom rättsväsendet som finns representerade i Linköping.  

Områden som den forensiska vetenskapen berör är exempelvis medicin, datavetenskap, bildvetenskap, analytisk kemi, moleylärgenetik, populationsgenetik, farmakologi och teknisk bildanalys . 

Oftast benämner man forskningsområdet med sitt vedertagna namn föregånget av ordet rätts- t.ex. rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik, rättstoxikologi och så vidare, men den engelska benämningen forensisk medicin, forensisk genetik, forensisk toxikologi, forensisk farmakogenetik o.s.v. vinner allt mer mark.

Vetenskapen som är cirka 140 år gammal rör sig mycket om de spår som efterlämnas på en brottsplats. Fingeravtryckens egenskaper som bindande bevis upptäcktes tidigt och idag är det DNA-tekniken som dominerar. Men det är sällan en forensiker hittar en gärningsman – de gör i stället sina väsentliga bidrag när en misstänkt ska bindas till brottet.

Anna Lindhs mördare och Hagamannen nekade båda i förhör ända tills den tekniska bevisningen övertygade dem att erkänna.
Leif GW Persson, författare och professor emeritus i kriminologi

Aktuell forskning

Virtuell obduktion

Tekniken som används i Virutal Autopsy Table kan användas som komplement till konventionella obduktioner. Läkare behöver inte skära i kroppen som obduceras och kan även observera skador, mm, som annars kan vara svårupptäckta. Ett virtuellt obduktionsbord öppnar också möjligheter där obduktioner inte får genomföras på grund av kulturella skäl. Inom traditionell sjukvård kan tekniken vidare underlätta inom en rad områden . Tekniken underlättar likaså för utbildningar inom sjukvård men även för publika institutioner såsom museum samt teknik- och forskningscenter. Virtual Autopsy Table använder den senaste tekniken inom medicinsk visualisering för att skapa detaljerade 3D-bilder av inskannade kroppar. Det virtuella obduktionsbordet är utvecklat av Visualiseringscenter C i samarbete med CMIV (Center for Medical Science and Visualization) och finansierat inom Visualiseringsprogrammet.

Nyheter