Grafen

Forskarna studerar egenskaperna och strukturer hos grafen likaväl som i andra tvådimensionella material, som MXene. LiU-forskare har tagit fram en unik metod att tillverka grafen på kiselkarbid och vid LiU finns ett THz-laboratorium.

Ett stort antal forskargrupper runt om i världen forskar kring det tvådimensionella ämnet grafen. Förväntningarna är höga på att materialet ska leverera ultrasnabb och flexibel elektronik, som elektroniskt papper och böjbara smarta telefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan samt avancerade batterier. På längre sikt förväntas grafen ge upphov till nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar.

År 2013 utsåg EU-kommissionen forskningen inom grafen till ett av sina prioriterade så kallade flaggskeppsprojekt. LiU-forskare deltar i det arbetet och var även tidigt ute med en metod att växa grafen på kiselkarbid. Grafen av hög kvalitet tillverkas idag industriellt inom avknoppningsföretaget Graphensic.

I Teraherz-laboratoriet vid LiU studeras elektrontransporten och egenskaperna hos såväl grafen som andra tvådimensionella material med målet att bygga elektroniska kretsar och processorer som arbetar i THz-området. Något som kan göra exempelvis processorerna 1000 gånger snabbare än dagens.

I det avancerade elektronmikroskopet Arwen vid LiU, studeras också de tvådimensionella materialens inre strukturer med högsta tänkbara upplösning, ett par exempel är grafen och MXene.

Materialet grafen studeras också av flera forskargrupper för tillämpningar som sensorer, inom bioelektroniken och mycket mer. Se relaterad forskning nedan.

Forskning

Nyheter

Professor Johanna Rosén tittar rakt in i kameran

29 miljoner till forskning om nya 2D-material

Professor Johanna Rosén får, tillsammans med kollegor vid LiU och Uppsala universitet, 29 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Även AI ska nu användas i jakten på tvådimensionella material med helt nya egenskaper.

Förnybart bränsle kan bildas av koldioxid med hjälp av solenergi

Forskare vid LiU vill omvandla växthusgasen koldioxid till bränsle genom att använda energi från solljus. De har nu kunnat visa att det med deras teknik är möjligt att selektivt producera metan, kolmonoxid eller myrsyra av koldioxid och vatten.

en glödande metallspiral i en behållare i ett forskningslabb

Grafen tar ett steg i riktning mot förnybart bränsle

Forskare vid LiU vill utveckla en metod för att omvandla vatten och koldioxid till framtidens förnybara bränsle. Nu har de tagit ett viktigt steg mot målet och utvecklat en metod för att tillverka grafen i flera lager.

Strategisk forskning

Närliggande forskningsområden