Sensorer

Omfattande forskning bedrivs kring sensorer för vatten-, luft- och annan miljökontroll, kemiska likaväl som optiska, samt kring olika typer av biosensorer. Ledande forskning bedrivs även kring sensorfusion med en lång rad praktiska tillämpningar.

Forskningsområdet innefattar allt ifrån ren grundforskning till tillämpningar och avknoppade företag.

Exempel på sensorer som studeras är olika typer för mätning av gas, utsläpp av NOx respektive svaveldioxid, partikeldetektorer, grafen-baserade sensorer och mycket mer.

Forskning finns även kring sensorsystem kopplade till sakernas internet för miljökontroll såväl inom- som utomhus.

Sensorfusion är ett annat område där LiU-forskningen ligger i framkant med applikationer för självkörande bilar och navigering i rökfyllda korridorer likaväl som för att förhindra tjuvjakt på utrotningshotade djur i Afrika.

Biosensorer

Biosensorer är ett starkt område, inte minst inom den organiska elektroniken.  Forskningen spänner från djup grundforskning med framtida sensortillämpningar till produkter som en blodsockermätare för diabetiker i kreditkortsformat. Målet för forskningen är att få fram en rad biosensorer som underlättar livet, som ger ökad självkontroll och möjlighet till personanpassad medicinering för människor med olika typer av sjukdomar. Biosensorer studeras även för utveckling av exempelvis elektronisk hud.

Framstående forsknings bedrivs också kring kemiska och optiska sensorsystem placerade i ett chip, lab-on-a-chip. En sticka för engångsbruk fungerar som ett helt laboratorium i mikroformat där resultatet skickas till vårdgivaren via exempelvis mobiltelefonen.

Exempel på avknoppade företag är SenSIC AB (miljökontroll), Wiotech AB (system kopplade till sakernas internet) och SenionLab AB (inomhuspositionering).

Nyheter

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås

Miljonbidrag till fortsatt forskning om textila muskler

Professor Edwin Jager har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments". Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år.

Traktor med såmaskin på åker.

Ny teknik ska säkra framtidens skördar

Katastrofer och klimatförändringar ställer lantbrukarna inför monumentala utmaningar samtidigt som de ska föda en alltjämt växande befolkning. Men med hjälp av högteknologiska lösningar kan framtidens matproduktion öka på ett hållbart sätt.

Donatella Puglisi i labbet.

Elektronisk nos kan på sikt säkra rättsfallen

Idag används likhundar för att hitta mänskliga kvarlevor vid exempelvis mord och naturkatastrofer. Men det finns både rättsliga och etiska problem. Därför utvecklar forskare vid LiU en elektronisk nos som ska kunna komplettera hundarna.

Forskning

Organisk energiskördare

Organisk energiskördare

Vi strävar efter att ersätta skrymmande energiomvandlare med tunna, smarta organiska material.

detection modalities nuclease activity

Nukleinsyra-teknologiskt lab

Genom att använda nukleinsyror forskar vi för att utveckla nya diagnostiska- och behandlingsmetoder vid sjukdomar med hög förekomst och dödlighet.

biosensors

Molekylära material

Vi forskar på design och utveckling av molekyler, mjuka material och hybrida komponenter i nanostorlek, samt enheter för användning i biomedicinska applikationer, biosensorer, läkemedelsleverans, regenerativ medicin och diagnostik.

Strategisk forskning

Närliggande forskning