Sensorer

Från grundforskning till klara tillämpningar

Diabetessensor
Diabetessensor i tryckt elektronik Thor Balkhed

Omfattande forskning bedrivs kring sensorer för vatten-, luft- och annan miljökontroll, kemiska likaväl som optiska, samt kring olika typer av biosensorer. Ledande forskning bedrivs även kring sensorfusion med en lång rad praktiska tillämpningar.

Forskningsområdet innefattar allt ifrån ren grundforskning till tillämpningar och avknoppade företag.

Exempel på sensorer som studeras är olika typer för mätning av gas, utsläpp av NOx respektive svaveldioxid, partikeldetektorer, grafen-baserade sensorer och mycket mer.

Forskning finns även kring sensorsystem kopplade till sakernas internet för miljökontroll såväl inom- som utomhus.

Sensorfusion är ett annat område där LiU-forskningen ligger i framkant med applikationer för självkörande bilar och navigering i rökfyllda korridorer likaväl som för att förhindra tjuvjakt på utrotningshotade djur i Afrika.

Biosensorer

Biosensorer är ett starkt område, inte minst inom den organiska elektroniken.  Forskningen spänner från djup grundforskning med framtida sensortillämpningar till produkter som en blodsockermätare för diabetiker i kreditkortsformat. Målet för forskningen är att få fram en rad biosensorer som underlättar livet, som ger ökad självkontroll och möjlighet till personanpassad medicinering för människor med olika typer av sjukdomar. Biosensorer studeras även för utveckling av exempelvis elektronisk hud.

Framstående forsknings bedrivs också kring kemiska och optiska sensorsystem placerade i ett chip, lab-on-a-chip. En sticka för engångsbruk fungerar som ett helt laboratorium i mikroformat där resultatet skickas till vårdgivaren via exempelvis mobiltelefonen.

Exempel på avknoppade företag är SenSIC AB (miljökontroll), Wiotech AB (system kopplade till sakernas internet) och SenionLab AB (inomhuspositionering).

Nyheter

Forskning

Strategisk forskning

Närliggande forskning