Konst och visuell kultur

Inom konstvetenskapen studerar vi konstföremål samt arkitektur och design men också exempelvis kultur, reklam och mode. 

Många av de metoder som utvecklats inom konstvetenskapen används idag på andra forskningsfält och vid Linköpings universitet finns forskning och utveckling på området visualisering även inom tekniska och medicinska forskningsområden.  Några exempel på vad det innebär vid Linköpings universitet är att vi studerar hur barn och unga konsumerar visuell kultur eller hur barn och lärare använder sig av film och bio i skolan. Men vi vänder även blicken inåt mot akademin och studerar illustrationernas roll i samhällsvetenskapernas historia.

Vid sidan om detta finns även traditionell grundläggande ämnesforskning. Traditionellt sett har forskare studerat föremålen i sig. Till exempel varför de har skapats, varför de ser ut som de gör, vilka tolkningsmöjligheter finns eller hur de fungerar och uppfattas i sitt historiska, kulturella och sociala sammanhang. Men på senare tid har forskarnas intresse allt mer flyttats till de föreställningar som de förmedlar och befäster. Normkritiska analyser har spelat stor roll för teoriutvecklingen inom fältet. 

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden