Kultur och samhällsmönster

Från populärkulturforskning till medieforskning

Bestigning, turism
Turismanalys är en inriktning av kulturstudier vid Linköpings universitet. Maktförhållanden, arbetsvillkor, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, postkolonialism och ägarstrukturer är några exempel på aspekter vi studerar. 
Bild på antibiotika
Kulturforskningen har ett stort studieområde. Till exempel har forskare vid LiU studerat vilka svenska dagstidningar lägger ansvaret att bekämpa antibiotikaresistens på. 

Inom kulturforskningen studerar vi människors sätt att leva och se på världen. Det är ett fält som sträcker sig tvärvetenskapligt över populärkultur- och medieforskning. Men är också studier av kulturens relation till ekonomi, politik, teknologi, etnicitet, kön, sexualitet, vardagsliv och mycket mer. 

Några av Sveriges starkaste kulturforskningsmiljöer finns vid Linköpings universitet och vi är värd åt ett forskningscentrum (ACSIS) som är ett samlingsforum för kulturforskning i Sverige och en länk till internationell forskning.

I takt med att kulturen blivit en allt viktigare källa till social och ekonomisk utveckling växer behovet av kompetent kulturforskning som kan ge ny och fördjupad kunskap om olika kulturmönsters och uttrycksformers betydelse för samhället.

Eftersom kulturforskningen kan innefatta alla tänkbara aspekter av vardags-, samhälls-, och näringslivet finns den inte bara inom traditionella kärnämnen inom humaniora, utan också inom samhällsvetenskap, ekonomi och andra discipliner.
 

Historien lever i nuet

En forskare inom kultur och samhällsmönster är Martin Kylhammar. Han är professor vid Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet och i sin forskning tar han hjälp av svenska författare, från August Strindberg och framåt, för att förstå det tidlösa i vårt sätt att hantera moderniseringens förändringar.

  

 

 

 

Forskning

Närliggande forskningsområden

Nyheter