Kultur och samhällsmönster

Inom kulturforskningen studerar vi människors sätt att leva och se på världen. Det är ett fält som sträcker sig tvärvetenskapligt över populärkultur- och medieforskning. Men är också studier av kulturens relation till ekonomi, politik, teknologi, etnicitet, kön, sexualitet, vardagsliv och mycket mer. 

Några av Sveriges starkaste kulturforskningsmiljöer finns vid Linköpings universitet och vi är värd åt ett forskningscentrum (ACSIS) som är ett samlingsforum för kulturforskning i Sverige och en länk till internationell forskning.

I takt med att kulturen blivit en allt viktigare källa till social och ekonomisk utveckling växer behovet av kompetent kulturforskning som kan ge ny och fördjupad kunskap om olika kulturmönsters och uttrycksformers betydelse för samhället.

Eftersom kulturforskningen kan innefatta alla tänkbara aspekter av vardags-, samhälls-, och näringslivet finns den inte bara inom traditionella kärnämnen inom humaniora, utan också inom samhällsvetenskap, ekonomi och andra discipliner.
 

Historien lever i nuet

En forskare inom kultur och samhällsmönster är Martin Kylhammar. Han är professor vid Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet och i sin forskning tar han hjälp av svenska författare, från August Strindberg och framåt, för att förstå det tidlösa i vårt sätt att hantera moderniseringens förändringar.

  

Video

 

 

 

Forskning

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Institutet bedriver forskning inom migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar, medborgarskap och välfärd.

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Futuristisk ljusmålning av ett kvinnaporträtt, ådror av fiberoptiskt ljus som passerar genom hennes ansikte.Futuristic l

Operationaliserande etik för AI

Hur kan vi påverka de konstant utvecklande AI-infrastrukturerna för att ta tillvara på deras fördelar samtidigt som vi förhindrar dem från att utnyttja människor?

Närliggande forskningsområden

Nyheter