Fotografi av Abderrahman Ait Ali

Abderrahman Ait Ali

Förste forskningsingenjör

Jag använder min passion för transportekonomi och matematisk optimering för att förbättra framtida transportsystem.

Presentation

Abderrahman Ait-Ali är en ledande forskningsingenjör vid enheten för Kommunikations- och transportsystem (KTS) inom Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Hans arbete fokuserar på transportekonomi och matematisk optimering, särskilt tillämpat på kollektivtrafik och järnvägar. Han tar upp viktiga frågor som kapacitetsfördelning, tidtabellering, underhållsplanering och trafikinformation.

Abderrahman tog en ingenjörsexamen i datavetenskap och tillämpad matematik från Grenoble Institute of Technology (Ensimag) och en masterexamen i datavetenskap och teknik från KTH Royal Institute of Technology. Han tog sin doktorsexamen i infrainformatik från Linköpings universitet 2020.

Länkar: Hemsida - ResearchGate - LinkedIn
 

CV

Utbildning

2021-nuvarande – Postdoktor vid kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet
2015-2020 – Doktor i infranformatik, Linköpings universitet
2013-2015 – MSc i datavetenskap och teknik, KTH Kungliga Tekniska högskolan
2009-2013 – BSc i tillämpad matematik och informatik, Grenoble Institute of Technology (Ensimag)

Erfarenhet

2021-nuvarande – Forskare, transportekonomi, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sverige
2019-2021 – Forskningsassistent, transportekonomi, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sverige
2015-2016 – Forskningsingenjör, matematisk optimering, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Sverige
2014-2015 – Forskningspraktikant, produktionsplanering, ABB Research Center, Tyskland

Publikationer

2024

Abderrahman Ait Ali, Anders Peterson (2024) Värdering av trafikinformationsnyttor i tågtrafiken (VTT): slutrapport
Peter Torstensson, Saeed Hossein-Nia, Abderrahman Ait Ali, Kristofer Odolinski, Per-Olof Larsson Kråik, Visakh Krishna, Lars Sundholm (2024) LCC evaluation of rail maintenance strategies using simulations of long-term mechanical degradation Sammanställning av referat från Transportforum 2024, s. 408-409

2023

Saeed Hossein-Nia, Abderrahman Ait Ali, Kristofer Odolinski, Peter Torstensson, Sebastian Stichel (2023) Simulation-based evaluation of maintenance strategies using look-up tables
Saeed Hossein Nia, Visakh V. Krishna, Kristofer Odolinski, Peter Torstensson, Abderrahman Ait Ali, Lars Sundholm, Per-Olof Larsson Kråik, Sebastian Stichel (2023) Simulation-based evaluation of maintenance strategies from a life cycle cost perspective Wear, Vol. 532-533, s. 258-265, Artikel 205120 Vidare till DOI
Kristofer Odolinski, Arne Nissen, Abderrahman Ait Ali (2023) Finding a better renewal time and improved contract design for switches and crossings

Forskning

Undervisning

Abderrahman Ait-Ali är involverad i följande kurser vid Linköpings universitet:
TNK127 - Optimization and Statistics in Transportation: Denna kurs ger grundläggande insikter i optimering, med fokus på linjär, icke-linjär och heltalsproblemoptimering med tillämpningar inom transport.
TNK125 - Kollektivtrafik och spårbunden trafik: Denna kurs erbjuder grundläggande kunskaper om kollektivtrafiksystem och järnvägstransport, med betoning på taktisk planering av kollektivtrafik.
Flygbild av stor motorvägskorsning med på- och avfarter

Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram, 120 hp

Fokuserar på hur modern informations- och kommunikationsteknologi kan användas för att utveckla miljöeffektiva och säkra transport- och logistiksystem. Efter examen kan du jobba som trafikplanerare, logistikingenjör eller logistics manager.

Organisation