Presentation

Abderrahman har en ingenjörsexamen (i datavetenskap och tillämpad matematik) från INP (Grenoble Institute of Technology). Han är civilingenjör (examen i datateknik) från KTH Kungliga Tekniska Högskolan. November 2020 disputerade han (i Infra-informatik) vid Linköpings universitet.

Abderrahman (eller Abdou) delar just nu sin tid mellan Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hans forskning fokuserar på transportekonomi, kostnads-nyttoanalys, operationsanalys och matematisk optimering. Han arbetar mest med tillämpningar inom olika transport- och järnvägsproblem såsom kapacitetstilldelning, estimering av efterfrågan, tidtabelläggning, underhållsplanering och trafikinformation.
Förutom forskning är Abdou intresserad av lingvistik, fotografi och historia. Han bidrar också till flera öppna källkodsprojekt som Wikipedia.

Länkar: Homepage - ResearchGate - LinkedIn
 

Publikationer

2022

2020