Fotografi av Alexander Flaig

Alexander Flaig

Universitetsadjunkt

Jag vill utmana sättet vi ser på marknader. Min forskning fokuserar på att förstå marknaders skapande och utveckling med syftet att avslöja hur aktörer kan gå tillväga för att forma dem.

Marknader, marknader, marknader och lite annat

Marknader finns inte bara där ute som abstrakta arenor. Tvärtom kan de skapas, formas och förstöras. Inte bara av företag utan också av ett brett utbud av andra marknadsaktörer. Min forskning fokuserar just på det. Marknadsutvecklingens dynamik, mekanismer och strategier.

Vad är en marknad?

Fråga dig själv om du vet vad en marknad är. Naturligtvis kommer du omedelbart att ha en bild av en specifik produktmarknad. Men vad är beståndsdelarna som utgör en marknad? Du kan hävda att det måste finnas en form av utbyte. Men utgör redan ett utbyte mellan två personer en marknad? Och vad eller vem definierar marknaden? Produkten som utbyts eller marknadsaktörerna? Spotify gjorde streamingmusik tillgängligt och formade musikmarknaden mot ett streamingbaserat utbyte. Men formade Spotify marknaden eller formades den redan av ett förändrat konsumentbeteende?

Företag och forskning måste ompröva marknadsbegreppet och överväga att marknader är sociala konstruktioner som formas av en stor variation av influenser. För att förstå marknader och ge svar på ovannämnda frågor syftar min forskning till att avslöja själva essensen i marknader.

Hur formar du en marknad?

Om nuvarande marknadsstrategier bygger på en föråldrad marknadssyn, vilka är de nya strategierna för att lyckas på marknaderna? Istället för att försöka förutse och utmanövrera konkurrenter och minimera konsumenternas roll, måste nya strategier beakta alla marknadsaktörer och påverka dem för att anpassa en marknadsbild som är fördelaktig för det marknadsformerande företaget. Med andra ord, medan marknadsstrategier tidigare varit inriktade på konkurrens måste dagens marknadsstrategier göra konkurrenterna benägna att följa det marknadsformerande företaget. Därför handlar min forskning om att identifiera och utveckla strategier som gör det möjligt för företag att forma marknader till deras fördel.

Undervisar i mer än marknader

Förutom min forskning undervisar jag i marknadsföring, strategi och internationell management. Påverkad av min forskning försöker jag så idéer som motiverar studenter att kritiskt ifrågasätta etablerade teorier och visa att det inte finns något sådant som en ideallösning.

Kurser

  • Strategi - klassiska och samtida vyer
  • Moderna internationella managementparadoxer
  • Marknadsföring

CV

M.Sc., Strategy and Management in International Organization, Linköping Universitet, 2017

Sociala medier

Publikationer

Forskningsprojekt

Nyheter

Organisation