02 november 2021

En rad forskare på IEI finns med i en sammanställning över de mest citerade forskarna i världen. Och jämfört med förra året har fler IEI-are kvalat in på listan för ett enskilt år.

Uppslagsverk, definition av ordet research.
Mer än 100000 forskare finns med i sammanställningen över världens mest citerade vetenskapsmän. Devonyu

Bibliometri

Sammanställningen bygger på uppgifter från Scopus, som tillsammans med Web of Science är de databaser som oftast används för bibliometrisk utvärdering.

Listan omfattar de två procent mest citerade forskarna inom 22 vetenskapliga discipliner och 176 underområden. Underlaget bygger på citeringar fram till och med 2020 och omfattar totalt mer än 100 000 forskare över hela världen. Sammanställningen visar dels de mest citerade forskarna under 2020, dels under hela tidsperioden 1960-2020.

Listan med flest citeringar under hela tidsperioden omfattar fyra IEI-forskare: Heiko Gebauer, Företagsekonomi; Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik; Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi samt Erik Sundin, Industriell miljöteknik.

På topplistan för 2020 återfinns tio forskare från IEI: Heiko Gebauer, Företagsekonomi; Karl Wennberg, Institutet för analytisk sociologi; Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik; Daniel Kindström; Industriell ekonomi; Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi; Ali Ahmed, Nationalekonomi; Johan Moverare, Konstruktionsmaterial; Lars Witell, Företagsekonomi; Peter Hedstöm, Institutet för analytisk sociologi samt Patrik Thollander, Energisystem.

Åtta i fjol

Förra året var det åtta IEI-forskare som fanns med i sammanställningen. Då sade en av dem, Christian Kowalkowski, så här:

- Publicering har inget egenvärde ifall ingen läser forskningen och finner den intressant, och här fyller citeringar en viktig roll som mätetal. Som forskare vill jag ju att mina resultat ska nå ut och idag när det finns fler forskare globalt än någonsin förr är det kanske extra viktigt. Och då är ju dessa rankingar ett mått på hur väl man presterar och lyckas nå ut jämfört med andra forskare.

- Sedan är det ju så att det inom alla fält finns frågor och ämnen som röner mycket uppmärksamhet medan andra frågor inte anses lika intressanta, och därför inte citeras lika frekvent även om forskningen håller hög kvalitet.

Länk till sammanställningen: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

Kontakt

Läs mer