Uppgiftskonstruktion av muntliga uppgifter i engelskämnet på gymnasiet

Mitt avhandlingsprojekt angriper ett praktiskt problem inom språkundervisningen där elever tenderar att genomföra "parallella dialoger", det vill säga att de talar till varandra och inte med varandra. En av de drivande hypoteserna är att elevers interaktionella kompetens, det vill säga deras förmåga att aktivt delta i samtal och tillsammans konstruera den pågående interaktionen, påverkas av uppgiftens konstruktion.

Jag undersöker uppgiftskonstruktion av muntliga uppgifter inom ämnet engelska på gymnasiet och deras påverkan på elevers interaktion under genomförandet av uppgifterna. Detta innefattar att skapa och testa uppgifter och undersöka hur olika variabler påverkar interaktionen mellan eleverna, alltså vilka interaktionella aspekter som möjliggörs när uppgifter genomförs. Med hjälp av multimodal samtalsanalys analyseras videoinspelad data av elevpar som genomför muntliga uppgifter. 

Centralt i projektet är uppgifternas tillhörande materiella föremål som instruktionskort, laminerade bilder och fysiska objekt. Min forskning visar att dessa materiella föremål skapar interaktionella möjligheter för eleverna. 

Publikationer

2023

2022

2021

CV

Akademisk bakgrund

Jag har en gymnasielärarexamen (MA) från Linköpings universitet (2015) i ämnena engelska och spanska. Utöver det har jag studerat språkvetenskap med inriktning språkdidaktik (MA) på Stockholms universitet.

Jag har varit verksam gymnasielärare sedan 2014.

Mellan 2019-2022 deltog jag i forskningsprojektet Från monologer till dialoger inom Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Jag arbetade även som projektassistent vid Karlstad universitet 2021 i pilotprojektet En policyanalys av de nationella ämnesproven i engelska och svenska


Undervisning

Jag undervisar och handleder i kurser som erbjuds av engelskämnet vid IKOS. 

Andra uppdrag

Linköping University PhD Network (IKOS representant) 2023/2024 LiUPhD

Redaktör, CONFERO

Forskningsmiljö

Handledare

Organisation