Fotografi av Amanda Hoskins

Amanda Hoskins

Doktorand

Jag forskar om elevers interaktion och hur detta påverkas av muntliga uppgifters konstruktion

Uppgiftskonstruktion av muntliga uppgifter i engelskämnet på gymnasiet

Mitt avhandlingsprojekt angriper ett praktiskt problem inom språkundervisningen där elever tenderar att genomföra "parallella dialoger", det vill säga att de talar till varandra och inte med varandra. En av de drivande hypoteserna är att elevers interaktionella kompetens, det vill säga deras förmåga att aktivt delta i samtal och tillsammans konstruera den pågående interaktionen, påverkas av uppgiftens konstruktion.

Jag undersöker uppgiftskonstruktion av muntliga uppgifter inom ämnet engelska på gymnasiet och deras påverkan på elevers interaktion under genomförandet av uppgifterna. Detta innefattar att skapa och testa uppgifter och undersöka hur olika variabler påverkar interaktionen mellan eleverna, alltså vilka interaktionella aspekter som möjliggörs när uppgifter genomförs. Med hjälp av multimodal samtalsanalys analyseras videoinspelad data av elevpar som genomför muntliga uppgifter. 

Centralt i projektet är uppgifternas tillhörande materiella föremål som instruktionskort, laminerade bilder och fysiska objekt. Min forskning visar att dessa materiella föremål skapar interaktionella möjligheter för eleverna. 

Publikationer

2024

Amanda Hoskins (2024) The tangible nature of pedagogical materials in L2 speaking tasks: Embodied orientations to pictures and objects In S. Kunitz & A.R. Majlesi (Chairs), The materiality of situated learning: On objects and their use in language learning, teaching and testing contexts [panel presentation].

2023

Amanda Hoskins, Silvia Kunitz (2023) The affordances of visual ambiguity in L2 classroom tasks for promoting collaborative interaction
Silvia Kunitz, Amanda Hoskins (2023) Doing the task right: Embodied orientation to task instructions in the EFL classroom
Jessica Berggren, Silvia Kunitz, Malin Haglind, Amanda Hoskins, Anna Löfquist, Hanna Robertson (2023) Combining theory and practice: Findings from a collaborative project on oral task design Collaborative Research in Language Education: Reciprocal Benefits and Challenges, s. 11-27 Vidare till DOI

2022

Silvia Kunitz, Amanda Hoskins, Hanna Robertson (2022) "This is like a patience test": Engagement as observable behaviors while accomplishing untimed, open-ended tasks In A.R. Burch (Chair), Exploring task engagement and orientation through ethnomethodological conversation analysis [Colloquium presentation].

CV

Akademisk bakgrund

Jag har en gymnasielärarexamen (MA) från Linköpings universitet (2015) i ämnena engelska och spanska. Utöver det har jag studerat språkvetenskap med inriktning språkdidaktik (MA) på Stockholms universitet.

Jag har varit verksam gymnasielärare sedan 2014.

Mellan 2019-2022 deltog jag i forskningsprojektet Från monologer till dialoger inom Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Jag arbetade även som projektassistent vid Karlstad universitet 2021 i pilotprojektet En policyanalys av de nationella ämnesproven i engelska och svenska.

Undervisning

Jag undervisar och handleder i kurser som erbjuds av engelskämnet vid IKOS. 

Andra uppdrag

Redaktör, CONFERO

Koordinator, Samtals- och Interaktionsseminariet SIS

Linköping University PhD Network (IKOS representant) 2023/2024 LiUPhD

 

Forskningsmiljö

Handledare

Organisation