29 september 2020

Boken "Understanding Deviance in a World of Standards" presenterades under ett forskningsseminarium online vid IEI. Boken undersöker varför företag, medvetet eller omedvetet, avviker från standarder. Något som i slutändan kan leda till exempelvis olyckor som flygkrascher eller svåra missförhållanden för anställda.

En kortare version av seminariet, som hölls på engelska, kan ses här:

Video

Undersöker avvikelse från standarder

"Understanding Deviance in a World of Standards", redigerad av Andrea Fried, docent i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), undersöker standarder som ett globalt fenomen som påverkar de flesta branscher och sektorer. Boken utforskar under vilka förhållanden som olika typer av avvikelser från standarder förekommer.

Kan få ödesdigra konsekvenser

Bland annat har författarna studerat mjukvaruutvecklare i fallstudier för att få en förklaring till varför företag avviker från standarder. I dessa fall kan avvikelser få konsekvenser som flygplanskrascher eller brott mot miljöstandarderna för bilutsläpp.

Bild på framsidan av boken Framsidan på boken "Understanding deviance in a world of standards".

– Boken är väldigt intressant ur många olika perspektiv. Ämnet ligger också nära min egen forskning, säger Solmaz Filiz Karabag, docent i projekt, innovation och entreprenörskap vid LiU, under seminariet.

Avgörande för innovation

Karabag tar på seminariet upp att även individer och universitet ibland bryter mot forskningsintegriteten. Vidare diskuteras bokens perspektiv, att organisatorisk avvikelse inte bara innefattar manipulation av standarder. Avvikelse från standarder kan nämligen också vara avgörande för innovation och lärande.

 

"Understanding Deviance in a World of Standards"

Redigerad av Andrea Fried

Bidragsgivare

Ronny Gey, Friedrich Schiller University Jena
Besma Glaa, Linköping University
Andrea Fried, Linköping University and Friedrich Schiller University Jena
Sarah Langer, Friedrich Schiller University Jena
Diana Karadzhova-Beyer, Friedrich Schiller University Jena
Arvind Singhal, The University of Texas at El Paso
Peter Walgenbach, Friedrich Schiller University Jena

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.