Denna gemensamma seminarieserie vid IEI är en plattform för presentation av forskning i alla led för att främja disciplinärt och tvärvetenskapligt utbyte vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).  

Seminarieserien Collaborative Research Seminar Series riktar sig såväl till seniora som juniora forskare, både inom och utanför LiU. Seminarierna hålls vanligtvis på engelska. Presentation av forskning inom seminarieserien sker både efter inbjudan eller genom att kontakta seminarieledarna.

Spools of thread

Vi behandlar forskningsämnen från följande avdelningar

Mat marknad i Linköping

Företagsekonomi (FEK)

Avdelningen utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram samt forskar om organisationer och företag.

Bild av justitia

Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet. Det är nödvändigt att ha en förståelse av rättsreglerna i affärslivet, för att kunna skapa en framgångsrik karriär.

Möte och planneringsarbete

Industriell ekonomi (INDEK)

Avdelningen utbildar och forskar inom de tre ämnena industriell ekonomi, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem.

Kontakt

Organisation