Denna gemensamma seminarieserie vid IEI är en plattform för presentation av forskning i alla led för att främja disciplinärt och tvärvetenskapligt utbyte vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).  

Seminarieserien Collaborative Research Seminar Series riktar sig såväl till seniora som juniora forskare, både inom och utanför LiU. Seminarierna hålls vanligtvis på engelska. Presentation av forskning inom seminarieserien sker både efter inbjudan eller genom att kontakta seminarieledarna.

Spools of thread

Kommande seminarier

Collaborative research seminar: Generative AI and knowledge

Generative AI and knowledge work – A routine dynamics perspective. Presenter: Yungchen Sun.

Börjar 29 februari 2024 kl. 10.30
Slutar 29 februari 2024 kl. 12.00
Plats A Building 3C:817
Kontakt Andrea Fried
013-28 15 45

Collaborative research seminar March: Bridge the gap between universities and local policy 

How to bridge the gap between universities and local policy development: experiences from the UK. Presenter: David Charles.

Börjar 19 mars 2024 kl. 13.00
Slutar 19 mars 2024 kl. 15.00
Plats Campus Valla, A building 3C: 817
Kontakt Andrea Fried
013-28 15 45

Collaborative research seminar: Interdisciplinarity and the emergence of new ideas in management research

Presenter: Aku Valtakoski

Börjar 24 april 2024 kl. 13.00
Slutar 24 april 2024 kl. 15.00
Plats Campus Valla, A building 317:68
Kontakt Andrea Fried
013-28 15 45

Collaborative research seminar: Reconceptualizing emerging markets

Presenters: Alexander Gorgijevski & Sebastian Baldermann

Börjar 16 maj 2024 kl. 13.00
Slutar 16 maj 2024 kl. 15.00
Plats Campus Valla, A building, 317:868 
Kontakt Andrea Fried
013-28 15 45

Vi behandlar forskningsämnen från följande avdelningar

Mat marknad i Linköping

Företagsekonomi (FEK)

Avdelningen utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram samt forskar om organisationer och företag.

Bild av justitia

Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet. Det är nödvändigt att ha en förståelse av rättsreglerna i affärslivet, för att kunna skapa en framgångsrik karriär.

Möte och planneringsarbete

Industriell ekonomi (INDEK)

Avdelningen utbildar och forskar inom de tre ämnena industriell ekonomi, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem.

Kontakt

Organisation