Fotografi av Charlotte Angelhoff

Charlotte Angelhoff

Jag är docent och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Barnet och familjen i fokus

Mitt forskningsintresse rör barn och ungdomar samt deras familjer utifrån begreppet barn- och familjecentrerad vård med fokus på erfarenheter av vård/omvårdnad, sömn, stress och andra livskvalitetsfaktorer som kan påverka barnets och familjens hälsa.

Jag disputerade 2017 med avhandlingen ”What about the parents? Sleep quality, mood, saliva cortisol response and sense of coherence in parents with a child admitted to pediatric care”. För mig är barnet och familjen det primära och diagnosen sekundär.

Med lång erfarenhet av akutsjukvård för barn och ungdomar har jag koncentrerat min forskning till de problemområden som jag har stött på i min kliniska verksamhet. Jag har använt mig både av kvantitativa och kvalitativa metoder. Idag arbetar jag både kliniskt och som forskare på Barnallergimottagningen på Allergicentrum i Linköping och som Forskningsutvecklare på Medicincentrum i Linköping.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Charlotte Angelhoff, Peter Johansson, Erland Svensson, Anna Lena Lena Sundell (2020)

BMC Pediatrics , Vol.20 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Johan Lundgren, Annika Norell Clarke, Ingrid Hellström, Charlotte Angelhoff (2020)

Sage Open Nursing , Vol.6 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Stephanie Smith, Mary Tallon, James Smith, Charlotte Angelhoff, Evalotte Morelius (2022)

Journal of Sleep Research , Vol.31 Vidare till DOI

2023

Cornelia Blixt, Elin Johansson, Maria Forsner, Charlotte Angelhoff (2023) Compassion fatigue and compassion satisfaction in pediatric and neonatal care nurses during the COVID-19 pandemic in Sweden Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 73, s. e646-e651 Vidare till DOI
Charlotte Angelhoff, Hanna Grundström (2023) Supporting girls with painful menstruation - A qualitative study with school nurses in Sweden Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Vol. 68, s. e109-e115 Vidare till DOI
Siri Jakobsson Støre, Maria Tillfors, Erik Wästlund, Charlotte Angelhoff, Gerhard Andersson, Annika Norell (2023) Mind, Body and Machine: Preliminary Study to Explore Predictors of Treatment Response After a Sleep Robot Intervention for Adults with Insomnia. Nature and Science of Sleep, Vol. 15, s. 567-577 Vidare till DOI
Charlotte Angelhoff, Tomas Faresjö, Anna Lena Sundell (2023) Measuring hair cortisol concentration, insomnia symptoms and quality of life in preschool children with severe early childhood caries - a case-control pilot study Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 81, s. 508-516 Vidare till DOI
Siri Jakobsson Store, Maria Tillfors, Charlotte Angelhoff, Annika Norell-Clarke (2023) A robot intervention for adults with ADHD and insomnia-A mixed-method proof-of-concept study PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0290984 Vidare till DOI

Forskning

Sovande mamma, håller sin baby i handen

Sömn hos föräldrar till sjuka barn

Att vara förälder till ett sjukt barn innebär andra krav än att vara förälder till ett friskt barn. Vi studerar och beskriver hur sömnen ser ut för dessa föräldrar.

 • POCOKIDS – Långtidssymtom hos barn och unga efter COVID-19-infektion.
 • Omvårdnadsprioriteringar i forskning med barn och ungdomar
 • SoS-studien – Sömn och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med långvarig smärta före och efter smärtrehabiliteringsprogram
 • Effekterna av Somnox sömnrobot på sömn och psykisk (o)hälsa

Om mig

CV

 • Leg. Sjuksköterska 2008
 • Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 2010
 • Medicine Doktor 2017
 • Docent i omvårdnad med inriktning omvårdnad av barn och unga vuxna 2022

Utbildningsuppdrag

 • Då jag har min anställning inom Region Östergötland sker mina undervisningsuppdrag främst genom handledning av studenter på både grund- avancerad- och forskarnivå samt utbildning och fortbildning av personal.
 • I mitt uppdrag som Forskningsutvecklare på Medicincentrum ingår att skapa förutsättningar för inhämtande av kunskap av vårdpersonal och att stimulera och motivera till forskning och handgripligen vara med och stötta och utgöra bollplank för de som är intresserade av magisterutbildning/ forskarutbildning för alla professioner av relevans men med särskild betoning på sjuksköterskegruppen.

Kollegor

Samverkan med forskare inom LiU

Extern samarbetspartner

Shefaly Shorey

Docent

 • Alice Lee Centre for Nursing Studies Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore

Organisation