Fotografi av Anna Lundberg

Anna Lundberg

Universitetsadjunkt

Presentation

Undervisning

Jag är universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Linköpings universitet och undervisar främst på Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 och Ämneslärarprogrammet åk 7-9 ingång matematik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) samt Institutionen för matematik (MAI). Jag är även engagerad i lärarfortbildning via Skolverkets framtagande av moduler inom matematiklyftet i synnerhet gällande uppdrag som handlar om Undervisa matematik på yrkesprogram och Matematikundervisning med digitala verktyg.

Forskning

Sedan september 2011 är jag deltidsdoktorand i matematikutbildning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet inom ramen för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Jag forskar om lärande och undervisning av matematik inom grundskolan och gymnasiet.

Min magisteruppsats (2005) handlade om undervisning av gymnasieelever inom ekvationsavsnittet med ett laborativt arbetssätt inom utomhuspedagogik. I min licentiatavhandling(2011) undersökte jag hur den matematiska idén om proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. Ett allmänt problem som är kopplat till detta är hur den nationella läroplanen realiseras i läroböcker och nationella prov. För att undersöka detta utvecklades ett analysverktyg baserat på ATDs teoretiska ram (Anthropological Theory of the Didactic) (Chevallard, 2007).

Främst rör sig mina forskningsintressen inom området funktioner och algebra. Jag har arbetat med projektet VIDEOMAT (Videoinspelad matematikundervisning), en internationell komparativ videostudie i matematik i samarbete med Åbo Akademi (Finland) Universitetet i Agder (Norge) och UCLA (USA) under ledning av Professor Roger Säljö (LinCS, GU). VIDEOMAT-projektet utforskar introduktion av algebra i årskurs 6 och 7.

Övriga forskningsintressen är programmering i matematik, och utveckling av Lärarutbildningen i matematik, såväl i grundutbildning som i fortbildning. Speciellt intresse är kommunikation i matematik.

Publikationer

2022

Anna. L.. V. Lundberg (2022) Encountering Proportional Reasoning During a Single Algebra Lesson: A Microgenetic Analysis International Electronic Journal of Mathematics Education, Vol. 17, Artikel em0673 Vidare till DOI

2018

Anna. L.. V. Lundberg, Cecilia Kilhamn (2018) Transposition of Knowledge: Encountering Proportionality in an Algebra Task International Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 16, s. 559-579, Artikel 1571-0068 Vidare till DOI

2015

Karolina Muhrman, Anna. L.. V. Lundberg, Wenche Dypbukt, Meistad Jens Arne, Fardal Aina, Rolf Liebich, Krister Ödmark, Oleg Popov, Johan Dahlberg (2015) Uppgiftsbanken: Gymnasieskola, modul: Undervisa matematik på yrkesprogram
Karolina Muhrman, Anna Lundberg (2015) Matematik på yrkesprogram - ur ett didaktiskt perspektiv
Anna Lundberg, Karolina Muhrman (2015) Matematik i Yrkesutbildningen - en historisk överblick

Relaterade forskare

Organisation