Möt familjerna bortom heteronormen

När ett lesbiskt par bestämmer sig för att bilda familj och försöka bli gravida ger de sig ut på en spännande resa. Att dela föräldraskap i en samkönad relation ger erfarenheter av normbrytande familjeliv. Regnbågsfamiljen möter många gånger en heteronormativ och fördomsfull omgivning, men också en omvärld som är positiv och nyfiken.

Mitt forskningsområde är samkönade pars familjer. I min avhandling har jag utforskat lesbiska pars upplevelser och erfarenheter av familjebildning. Samkönade par kan numera gemensamt dela vårdnad och rättsligt föräldraskap om sina barn, en möjlighet som bara funnits sedan 2003. Sedan 2005 har även lesbiska par tillgång till assisterad befruktning i svensk sjukvård. Detta innebär att möjligheterna att bilda familj som två kvinnor starkt har ökat de senaste decennierna. Syftet med mitt forskningsprojekt är att generera kunskap om de familjer som kunnat bildas mot bakgrund av dessa nya förutsättningar. 

I intervjuer har föräldrar i ett 80-tal familjer delat med sig av sina familjeberättelser. Här framkommer att de flesta har positiva upplevelser av att bilda familj som två kvinnor. Samtidigt möter många fördomsfullhet eller okunnighet, inte minst inom sjukvården. Regnbågsföräldrar är ofta snabba att ursäkta eller släta över okunnigt bemötande, även då de tar illa vid sig. Detta gör det särskilt utmanande att utveckla ett gott bemötande. I intervjuerna framkommer även att lesbiska par ofta har starka jämlikhetsideal i sin parrelation, det är exempelvis mycket vanligare att föräldraledighet delas lika hos samkönade par än hon olikkönade. 

I en mindre delstudie har även 12 barn till lesbiska par intervjuats om sin familj. Barnen framställer en familj som personer som tycker om varandra och bor tillsammans. Avhandlingen försvarades vid min disputation den 29 maj 2015. Även efter disputationen fortsätter jag att arbeta med detta forskningsprojekt. 

Jag undervisar främst på psykologprogrammet och på fristående kurser i psykologi och beteendevetenskap. Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: genus- och sexualitetspsykologi samt kvalitativ metod. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieledning, basgruppshandlingen, workshops, handledning i testmetodik, bedömning av tentamina och andra kursuppgifter samt utformande av nya undervisningsmoment. Jag har även varit biträdande handledare för flera uppsatser på masternivå, ofta med fokus på genuspsykologi och/eller regnbågsfamiljer. Jag har genomgått kurserna Universitetspedagogik steg 1 och steg 2Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll