Möt familjerna bortom heteronormen

I forskning om familjer och familjeliv ses ofta familjen något föränderligt, som tar form i vardagliga handlingar mellan familjemedlemmar. En familj skapas genom att vi lever tillsammans när vi busar, skrattar, bråkar och tjatar. Men familjen kan också förstås som ett normativt ideal - en Familj med stort F - som vi förhåller oss till. Här är normer kring genus, heterosexualitet, föräldraskap och barndom särskilt påtagliga i vår kultur. Genusteori, queerteori och barndomsstudier är därför viktiga perspektiv i forskning om familjer - och inte minst i min forskning om samkönade pars familjer.

Jag är docent i socialpsykologi och mycket av min forskning handlar om familjer. Jag disputerade 2015 och har sedan dess varit involverad i flera olika forskningsprojekt. Mina huvudsakliga forskningsområden är samkönade pars föräldraskap, och förlossningsrädsla hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. Jag är också involverad i forskning om minoritetsstress, traumatiska förlossningsupplevelser, barns emotionella socialisation, hur klimatanpassning påverkar sårbara grupper, kognitiv beteendeterapi via internet samt hur unga hbtq-personer påverkats av nedstängningen under covid-19-pandemin.
Jag undervisar främst på psykologprogrammet och på fristående kurser i psykologi och beteendevetenskap. Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: genus- och sexualitetspsykologi samt kvalitativ metod. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieledning, basgruppshandlingen, workshops, bedömning av tentamina och andra kursuppgifter samt utformande av nya kurser och undervisningsmoment.


Forskning

Nyheter

Publikationer

2023

2022

Relaterade forskare

Organisation