Möt familjerna bortom heteronormen

I forskning om familjer och familjeliv ses ofta familjen något föränderligt, som tar form i vardagliga handlingar mellan familjemedlemmar. En familj skapas genom att vi lever tillsammans när vi busar, skrattar, bråkar och tjatar. Men familjen kan också förstås som ett normativt ideal - en Familj med stort F - som vi förhåller oss till. Här är normer kring genus, heterosexualitet, föräldraskap och barndom särskilt påtagliga i vår kultur. Genusteori, queerteori och barndomsstudier är därför viktiga perspektiv i forskning om familjer - och inte minst i min forskning om samkönade pars familjer.

Jag är docent i socialpsykologi och mycket av min forskning handlar om familjer. Jag disputerade 2015 och har sedan dess varit involverad i flera olika forskningsprojekt. Mina huvudsakliga forskningsområden är samkönade pars föräldraskap, och förlossningsrädsla hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. Jag är också involverad i forskning om minoritetsstress, traumatiska förlossningsupplevelser, barns emotionella socialisation, hur klimatanpassning påverkar sårbara grupper, kognitiv beteendeterapi via internet samt hur unga hbtq-personer påverkats av nedstängningen under covid-19-pandemin.
Jag undervisar främst på psykologprogrammet och på fristående kurser i psykologi och beteendevetenskap. Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: genus- och sexualitetspsykologi samt kvalitativ metod. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieledning, basgruppshandlingen, workshops, bedömning av tentamina och andra kursuppgifter samt utformande av nya kurser och undervisningsmoment.


Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll