Fotografi av Anna Malmquist

Anna Malmquist

Universitetslektor, Docent

Möt familjerna bortom heteronormen

I forskning om familjer och familjeliv ses ofta familjen något föränderligt, som tar form i vardagliga handlingar mellan familjemedlemmar. En familj skapas genom att vi lever tillsammans när vi busar, skrattar, bråkar och tjatar. Men familjen kan också förstås som ett normativt ideal - en Familj med stort F - som vi förhåller oss till. Här är normer kring genus, heterosexualitet, föräldraskap och barndom särskilt påtagliga i vår kultur. Genusteori, queerteori och barndomsstudier är därför viktiga perspektiv i forskning om familjer - och inte minst i min forskning om samkönade pars familjer.

Jag är docent i socialpsykologi och mycket av min forskning handlar om familjer. Jag disputerade 2015 och har sedan dess varit involverad i flera olika forskningsprojekt. Mina huvudsakliga forskningsområden är samkönade pars föräldraskap, och förlossningsrädsla hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. Jag är också involverad i forskning om minoritetsstress, traumatiska förlossningsupplevelser, barns emotionella socialisation, hur klimatanpassning påverkar sårbara grupper, kognitiv beteendeterapi via internet samt hur unga hbtq-personer påverkats av nedstängningen under covid-19-pandemin.
Jag undervisar främst på psykologprogrammet och på fristående kurser i psykologi och beteendevetenskap. Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: genus- och sexualitetspsykologi samt kvalitativ metod. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieledning, basgruppshandlingen, workshops, bedömning av tentamina och andra kursuppgifter samt utformande av nya kurser och undervisningsmoment.


Forskning

Nyheter

Publikationer

2023

Anna Malmquist (2023) Föräldraskap som transperson: Erfarenhet och möjliga vägar Trans: Fakta, forskning och erfarenheter, s. 245-257
Hanna Grundström, Caroline J. Hollins Martin, Anna Malmquist, Katri Nieminen, Colin R. Martin (2023) Translation and validation of the Swedish version of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R) Midwifery, Vol. 124, Artikel 103745 Vidare till DOI
Anna Malmquist (2023) Swedish lesbian mothers arrange parental leave: Idealizing equality, sharing (more or less) evenly Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region and Beyond , s. 227-252
Sofia Klittmark, Anna Malmquist, Gabriella Karlsson, Aniara Ulfsdotter, Hanna Grundström, Katri Nieminen (2023) When complications arise during birth: LBTQ people?s experiences of care Midwifery, Vol. 121, Artikel 103649 Vidare till DOI
Greta Sten, Susan Ayers, Anna Malmquist, Katri Nieminen, Hanna Grundström (2023) Assessment of Maternal Posttraumatic Stress Disorder Following Childbirth: Psychometric Properties of the Swedish Version of City Birth Trauma Scale Psychological Trauma Vidare till DOI

Relaterade forskare

Organisation