Fotografi av Anna Malmquist

Anna Malmquist

Universitetslektor, Docent

Möt familjerna bortom heteronormen

I forskning om familjer och familjeliv ses ofta familjen något föränderligt, som tar form i vardagliga handlingar mellan familjemedlemmar. En familj skapas genom att vi lever tillsammans när vi busar, skrattar, bråkar och tjatar. Men familjen kan också förstås som ett normativt ideal - en Familj med stort F - som vi förhåller oss till. Här är normer kring genus, heterosexualitet, föräldraskap och barndom särskilt påtagliga i vår kultur. Genusteori, queerteori och barndomsstudier är därför viktiga perspektiv i forskning om familjer - och inte minst i min forskning om samkönade pars familjer.

Jag är docent i socialpsykologi och mycket av min forskning handlar om familjer. Jag disputerade 2015 och har sedan dess varit involverad i flera olika forskningsprojekt. Mina huvudsakliga forskningsområden är samkönade pars föräldraskap, och förlossningsrädsla hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. Jag är också involverad i forskning om minoritetsstress, traumatiska förlossningsupplevelser, barns emotionella socialisation, hur klimatanpassning påverkar sårbara grupper, kognitiv beteendeterapi via internet samt hur unga hbtq-personer påverkats av nedstängningen under covid-19-pandemin.
Jag undervisar främst på psykologprogrammet och på fristående kurser i psykologi och beteendevetenskap. Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: genus- och sexualitetspsykologi samt kvalitativ metod. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieledning, basgruppshandlingen, workshops, bedömning av tentamina och andra kursuppgifter samt utformande av nya kurser och undervisningsmoment.


Forskning

Nyheter

Publikationer

2024

Veronica Della Casa, Anna Malmquist, Selene Mezzalira, Marina Miscioscia (2024) The Role of Family Support for the Well-Being of Italian LGBTQ plus Young Adults During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study LGBTQ FAMILY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL Vidare till DOI
Veronica Della Casa, Alessio Gubello, Anna Malmquist, Selene Mezzalira, Marina Bonato, Alessandra Simonelli, Michela Gatta, Marina Miscioscia (2024) Minority Stress, Self-Awareness, and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic among Italian Transgender Young Adults Healthcare, Vol. 12, Artikel 132 Vidare till DOI

2023

Anna Malmquist, Marina Miscioscia, Daniela Leal, Fiona Tasker, Cecilia Bredenberg, Alessio Gubello, Jorge Gato, Marie Houghton, Matilda Wurm (2023) "Under House Arrest": Mental Health and Minority Stress Experiences of LGBTQ plus Young Adults During the COVID-19 Pandemic in Europe Sexuality Research & Social Policy Vidare till DOI
Sofia Klittmark, Anna Malmquist, Gabriella Karlsson, Aniara Ulfsdotter, Hanna Grundström, Katri Nieminen (2023) When complications arise during birth: LBTQ people?s experiences of care Midwifery, Vol. 121, Artikel 103649 Vidare till DOI
Hanna Grundström, Caroline J. Hollins Martin, Anna Malmquist, Katri Nieminen, Colin R. Martin (2023) Translation and validation of the Swedish version of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R) Midwifery, Vol. 124, Artikel 103745 Vidare till DOI

Relaterade forskare

Organisation