Ny kursbok för bättre bemötande av hbtq+ -personer

5 minuter med Anna Malmquist, LiU-forskare och redaktör för ny kursbok. 
LiU-forskaren Anna Malmquist är en av tre redaktörer för den nyutgivna kursboken ”HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande” (Natur&Kultur). Boken är den första i sitt slag på svenska och behandlar kunskap om hbtq+ -personers livsvillkor, och hälsa och ohälsa i relation till dem. Antologin samlar 21 författare inom ämnet. 

Vem riktar sig kursboken till?
Den riktar sig till alla som studerar eller arbetar i ett människovårdande yrke, men kan användas i ett bredare syfte än så också.

Varför behövs en kursbok i bemötande av hbtq+ -personer? 
För det första har hbtq+ personer på gruppnivå sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Det beror på så kallad minoritetsstress som uppkommer vid utsatthet och diskriminering, som dessa personer utsätts för. Många är också otrygga i sina vårdrelationer och är rädda för att bli diskriminerade i vården eller att mötas av förutfattade meningar. 

Så behovet finns att utbilda vårdgivare. Behandlades dessa frågor under din utbildning?Anna Malmquist 355
Jag gick ut psykologiprogrammet för tio år sedan, och frågor som dessa behandlades inte enda gång under utbildningen, så ja, ett stort behov finns. 

”HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande” kommer att ingå i litteraturlistan för psykologistuderande vid Linköpings universitet och Anna Malmquist anordnar seminarier under hösten med utgångspunkt i kapitel ur boken. Anna Malmquist är universitetsadjunkt vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, legitimerad psykolog och fil. dr i psykologi. De två andra redaktörerna är Tove Lundberg vid Lunds universitet och Matilda Wurm vid Örebro universitet. Örebro universitet kommer att erbjuda en kurs baserad på bokinnehållet i höst.
 

Senaste nytt från LiU