10 augusti 2017

5 minuter med Anna Malmquist, LiU-forskare och redaktör för ny kursbok. 
LiU-forskaren Anna Malmquist är en av tre redaktörer för den nyutgivna kursboken ”HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande” (Natur&Kultur). Boken är den första i sitt slag på svenska och behandlar kunskap om hbtq+ -personers livsvillkor, och hälsa och ohälsa i relation till dem. Antologin samlar 21 författare inom ämnet. 

Vem riktar sig kursboken till?
Den riktar sig till alla som studerar eller arbetar i ett människovårdande yrke, men kan användas i ett bredare syfte än så också.

Varför behövs en kursbok i bemötande av hbtq+ -personer? 
För det första har hbtq+ personer på gruppnivå sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Det beror på så kallad minoritetsstress som uppkommer vid utsatthet och diskriminering, som dessa personer utsätts för. Många är också otrygga i sina vårdrelationer och är rädda för att bli diskriminerade i vården eller att mötas av förutfattade meningar. 

Så behovet finns att utbilda vårdgivare. Behandlades dessa frågor under din utbildning?Anna Malmquist 355
Jag gick ut psykologiprogrammet för tio år sedan, och frågor som dessa behandlades inte enda gång under utbildningen, så ja, ett stort behov finns. 

”HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande” kommer att ingå i litteraturlistan för psykologistuderande vid Linköpings universitet och Anna Malmquist anordnar seminarier under hösten med utgångspunkt i kapitel ur boken. Anna Malmquist är universitetsadjunkt vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, legitimerad psykolog och fil. dr i psykologi. De två andra redaktörerna är Tove Lundberg vid Lunds universitet och Matilda Wurm vid Örebro universitet. Örebro universitet kommer att erbjuda en kurs baserad på bokinnehållet i höst.
 

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.