Kardiologi och bemötande av närstående

I min forskning undersöker jag närståendes närvaro vid hjärtstopp från olika perspektiv.

Nationella riktlinjer finns som förespråkar att närstående ska erbjudas närvaro vid hjärtstopp om de önskar närvara, då det visat sig vara gynnsamt för bearbetningen av händelsen. Förutsättningen för närståendes närvaro är att det finns vårdpersonal med som kan stödja under händelsen. Dock är det oklart hur följsamheten till riktlinjer är på svenska sjukhus och hur ofta närstående erbjuds närvara.

Via en web-enkät med möjlighet till fritextsvar har jag genomfört en multicenterstudie på Sveriges samtliga universitetssjukhus: "Swedish nurses´and physicians´experiences and attitudes of family presence during resuscitation of an adult patient hospitalized at a University hospital", som undersökte läkares och sjuksköterskor erfarenhet av, och attityd till, närståendes närvaro under hjärtstoppssituation, samt förekomst av lokala riktlinjer. Resultat är publicerat i en vetenskaplig artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29887282. Resultaten går nu att läsa i en artikel publicerad i Svensk Kardiologi nr 4, december 2017, i Dagens Medicin och i Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Kommande studier kommer fokusera på förekomst av närståendebevittnad hjärt-lungräddning, patienter och närståendesupplevelser av en hjärtstoppssituation och utformning av ett utbildningsprogram gällande närståendebevittnad hjärt-lungräddning.

Viktiga begrepp i avhandlingen är: personcentrerad vård, närståendeinvolvering, evidensbaserad vård, teamarbete och implementering.

Uppdrag

Min bakgrund som sjuksköterska är inom medicin och främst kardiologi. Många år arbetade jag på hjärtintensiven på Vrinnevisjukhuset. Numera är jag enbart på hjärtmottagningen och har sjuksköterskebaserad hjärtsvikts- och arytmimottagning. Som forskningssjuksköterska arbetar jag med flera projekt bland annat ”HF-Wii-studien”, ”TALK-HF-studien”, “Continuity of care and patient participation in patients hospitalized due to cardiac condition-studien” och SPIRRIT HFpEF-studien som är en registerstudie baserad på kvalitetsregistret RiksSvikt. Har även mångårig erfarenhet av läkemedelsprövningar. Som forskningssjuksköterska inom omvårdnad har jag främst samarbetat med professor Anna Strömberg och professor Tiny Jaarsma, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Jag är med i det lokala nätverket för forskningssjuksköterskor som Forum Östergötland ansvarar för. De arrangerar flera gånger/termin lokala nätverksträffar. Jag sitter också med i Vårdforskningsgruppen vid Region Östergötland som är ett nätverk för disputerade. Nätverket vill lyfta fram viktiga områden inom omvårdnad, bland annat personcentrerad vård, implementering, magnet hospitals, forskning, arbetsförhållanden och akademiska karriärmöjligheter.

Min mejladress vid Region Östergötland: annette.waldemar@regionostergotland.se

Undervisning

På sjuksköterskeprogrammet deltar jag inom undervisningen, bland annat basgrupp, workshop, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Clinicum, examinationer m.m. Jag föreläser om hjärtinfarkt och blodtransfusion, och om eHälsa på olika specialistutbildningar för sjuksköterskor. Jag har ett stort intresse för undervisning och lärande och har läst ett flertal 7,5 hp kurser inom pedagogik.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg sjuksköterska 1995 kandidatexamen, 180 hp. C-uppsats (10 hp) 1995 och ytterligare C-uppsats (15 hp) 2013
  • Medicine master i omvårdnadsvetenskap 2016, 120 hp, med inriktning mot pedagogik
  • Antagen till forskarutbildning januari 2018

Nätverk

  • CESAR Network
    CESAR nätverket består av forskare som samarbetar inom kardiovaskulär vård. Den huvudsakliga målsättningen med nätverket är att öka samarbetet inom forskningsområdet, kardiovaskulär vård, mellan forskare verksamma i Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping. På nätverkets hemsida kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom omvårdnad Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll