Kardiologi och bemötande av anhöriga

Jag har via en web-enkät med möjlighet till fritextsvar gjort en multicenterstudie på Sveriges samtliga universitetssjukhus.

I studien, "Swedish nurses´and physicians´experiences and attitudes of family presence during resuscitation of an adult patient hospitalized at a University hospital", undersöktes läkares och sjuksköterskor erfarenhet av och attityd till närståendes närvaro under hjärtstoppssituation. Resultaten kommer presenteras i en vetenskaplig artikeln 2017. Resultaten går redan nu att läsa i en artikel publicerad i Svensk Kardiologi nr 4, december 2017.

Jag har i många år hjälpt professor Anna Strömberg vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) med omvårdnadsforskning på klinik och även jobbat i Wii-studien som bland annat professor Tiny Jaarsma, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) ansvarar för.

Uppdrag

Jag har egen hjärtsviktsmottagning och arytmimottagning och har jobbat på Hjärtintensiven i 15 år.

Jag sitter med i Vårdforskningsgruppen vid Region Östergötland och har även i många år jobbat med läkemedelsprövningar.

Min mejladress vid Region Östergötland: annette.waldemar@regionostergotland.se

Undervisning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet, framför allt i basgrupp och inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) men även på Clinicum där jag föreläser om blodtransfusion. Jag föreläser även om E-hälsa på olika specialistutbildningar för sjuksköterskor. Har ett stort intresse för undervisning och lärande och har läst ett flertal 7,5 hp kurser inom pedagogik. Arbetar också med att utveckla termin 2 och 3 på Sjuksköterskeprogrammet enligt nya läroplanen.

Utbildningsprogram

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Relaterat innehåll

Forskning