15 oktober 2021

I lördags, den 9 oktober, samlades drygt 60 studenter från de affärsjuridiska masterprogrammen i Kårallen på Campus Valla för att ta emot sina diplom. Under diplomeringsceremonin deltog även anhöriga, vänner, lärare och studievägledare. På kvällen hölls en bankett på Linköping Konsert & Kongress.

Diplomeringen gällde studenter från Affärsjuridiska masterprogrammet och Affärsjuridiska masterprogrammet med Europainriktning. Av 2021 års 65 utexaminerade studenter deltog 43 diplomander. Av 2020 års 65 utexaminerade deltog 20 diplomander.

– Färre diplomander än vanligt deltog i ceremonin, vilket jag antar hänger samman med coronasituationen, säger Åsa Åslund, som är programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen.

Alumnen Lisa Donlau hederstalade

Hederstalare vid diplomeringen var Lisa Donlau, alumn från de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet (LiU). Hon arbetar idag som försäkringsjurist vid Länsförsäkringar Östgöta.

Hederstalare tillsammans med programansvarigaI mitten: hederstalare Lisa Donlau. Till vänster: programansvarig Britta Behrendt Jonson. Till höger: programansvarig Åsa Åslund.

Affärsjuridiska föreningen (AJF), det vill säga studentsektionen för juridikstudenter vid LiU, arrangerade diplomeringen med stöd från de affärsjuridiska programmen. På grund av ovissheten då det gäller eventuella coronarestriktioner, planerade AJF diplomeringsceremonin utifrån flera olika scenarier.

– Studentsektionen AJF hade gjort ett jättefint arbete, säger Åsa Åslund.

Affärsjuridiska utbildningar vid Linköping universitet

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.