Diplomering av affärsjuridiska masterstudenter

I lördags, den 9 oktober, samlades drygt 60 studenter från de affärsjuridiska masterprogrammen i Kårallen på Campus Valla för att ta emot sina diplom. Under diplomeringsceremonin deltog även anhöriga, vänner, lärare och studievägledare. På kvällen hölls en bankett på Linköping Konsert & Kongress.

Diplomeringen gällde studenter från Affärsjuridiska masterprogrammet och Affärsjuridiska masterprogrammet med Europainriktning. Av 2021 års 65 utexaminerade studenter deltog 43 diplomander. Av 2020 års 65 utexaminerade deltog 20 diplomander.

Diplomering i två omgångar

Förra året ställdes diplomeringen in på grund av coronapandemin, därför skedde diplomeringen i år i två omgångar – på förmiddagen diplomerades 2021 års masterstudenter och på eftermiddagen diplomerades de masterstudenter som tog examen 2020.

Diplomering studeter
Diplomander med examen 2020.
Diplomeringsceremoni
Diplomander med examen 2021.

– Färre diplomander än vanligt deltog i ceremonin, vilket jag antar hänger samman med coronasituationen, säger Åsa Åslund, som är programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen.

Alumnen Lisa Donlau hederstalade

Hederstalare vid diplomeringen var Lisa Donlau, alumn från de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet (LiU). Hon arbetar idag som försäkringsjurist vid Länsförsäkringar Östgöta.

Hederstalare tillsammans med programansvarigaI mitten: hederstalare Lisa Donlau. Till vänster: programansvarig Britta Behrendt Jonson. Till höger: programansvarig Åsa Åslund.

Affärsjuridiska föreningen (AJF), det vill säga studentsektionen för juridikstudenter vid LiU, arrangerade diplomeringen med stöd från de affärsjuridiska programmen. På grund av ovissheten då det gäller eventuella coronarestriktioner, planerade AJF diplomeringsceremonin utifrån flera olika scenarier.

– Studentsektionen AJF hade gjort ett jättefint arbete, säger Åsa Åslund.

Affärsjuridiska utbildningar vid Linköping universitet

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU