07 december 2020

Det nya omarbetade affärsjuridiska kandidatprogrammet tar ett kliv utanför Europa. Utbildningen öppnar upp möjligheten att välja nya språk och den internationella inriktningen blir bredare. De första studenterna antas hösten 2021.

Överst: Programansvariga Britta Behrendt Jonsson och Åsa Åslund. Mellersta raden: Studenter Josefine Kennås, Noa Andersson och Stephanie Van Daele. Längst ner: Studenter Klara Andersson och Klas Palmér.
Studenterna på den befintliga affärsjuridiska utbildningen har varit delaktiga vid utformningen av den nya utbildningen. Överst: Programansvariga Britta Behrendt Jonsson och Åsa Åslund. Mellersta raden: Studenter Josefine Kennås, Noa Andersson och Stephanie Van Daele. Längst ner: Studenter Klara Andersson och Klas Palmér. Tove Frisk

– Det var dags att vässa utbildningen. Vi måste hänga med när omvärlden förändras, säger Britta Behrendt Jonsson som, tillsammans med Åsa Åslund, är programansvarig för de affärsjuridiska utbildningarna på Linköpings universitet (LiU).

Idag är de affärsjuridiska utbildningarna med allmän inriktning på LiU mycket populära. Men Europainriktningen har tappat studenter.

– Vi väljer därför att ändra språkinriktningen och ta ett större globalt omtag, säger Åsa Åslund.

Britta Behrendt Jonsson och Åsa ÅslundProgramansvariga Britta Behrendt Jonsson och Åsa Åslund. Foto Tove Frisk

En flexibel utbildning med internationell eller allmän inriktning

I den nya utbildningen finns möjlighet att välja en internationell inriktning med framför allt olika kurser inom affärskommunikation. Det erbjuds fler språk än tidigare. Förutom tyska och franska kan studenterna välja att läsa engelska eller spanska. Den allmänna inriktningen finns kvar, men studiegångarna har möblerats om lite och innehållet i kurserna har förfinats. 

Hösten 2021 antas de första studenterna till det nya affärsjuridiska kandidatprogrammet. Första året får både juridik och ekonomi stort fokus. I programmet studeras också samspelet mellan de rättsliga reglerna och olika kulturer. Redan under första året ges möjlighet att välja kurser med olika inriktningar. Tillfällen att välja studievägar återkommer flera gånger under utbildningen.

– Det här är en bra och flexibel utbildning för de som vill arbeta med affärsrätt. Utbildningen passar för studenter som är intresserade av juridik, samhället och affärslivet, säger Åsa Åslund.

LiU är dessutom det enda lärosätet i Sverige som erbjuder en affärsjuristutbildning. De traditionella svenska juristutbildningarna vid andra lärosäten har ett annat fokus.

När studenterna har läst klart de tre åren på det nya kandidatprogrammet finns även ett nytt affärsjuridiskt masterprogram att se fram emot.

– Vi uppmanar alltid våra studenter att läsa fem år hos oss. Det krävs både en kandidat- och en masterexamen för att få arbete som kvalificerad affärsjurist, säger Britta Behrendt Jonsson.

En evolution – inte en revolution

Det finns idag fyra affärsjuridiska program på LiU: kandidat- och masterprogram med allmän inriktning eller Europainriktning (tyska eller franska). Kandidatprogrammet antog den sista kullen i år. Studenterna på de befintliga affärsjuridiska programmen har varit delaktiga i arbetsprocessen och omformningen av den nya utbildningen.

Klas Palmér läser sista året på det affärsjuridiska kandidatprogrammet med allmän inriktning. Han är dessutom styrelseledamot i sektionsföreningen där han sitter på posten som utbildningsbevakare. Han är också ordförande i affärsjuridiska föreningens utbildningsutskott.

– Vi studenter har verkligen blivit lyssnade på. Förutom programrådsmöten har kursutvärderingar säkert gett värdefulla underlag vid omarbetningen av utbildningen, säger Klas Palmér.

Klas Palmér

Klas Palmér läser till affärsjurist på Linköpings universitet. Foto Linda Fredrikson

– Att det blir en gemensam antagning från och med hösten 2021 gör det enklare liksom, dessutom är det en klar förbättring att engelska och spanska också kommer finnas som valbara språk, säger Klas Palmér.

– För oss är det viktigt att lyssna på studenterna. Dialogen med befintliga studenter har varit öppen och mycket givande när vi formade den nya utbildningen. I realiteten handlar det om att vi gör en förfining av de nuvarande programmen, säger Åsa Åslund.

Britta Behrendt Jonsson beskriver omarbetningen av utbildningen som en evolution, inte en revolution.

Läs mer om programmet

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.