Fotografi av Camilla Sandström Prytz

Camilla Sandström Prytz

Universitetsadjunkt

Jag forskar om hur virtuell praktik och simuleringar kan vara ett komplementerande lärandestöd för studenter inför verksamhetsförlagd utbildning samt vid omexamination i syfte att skapa ett mer hållbart ledarskap inför kommande professionsutövning.

Det är väl bara att ta boken under armen och gå in i klassrummet och undervisa....

Att leda undervisning handlar så mycket mer om än att bara gå in i ett klassrum och kommunicera ett innehåll, det krävs bl.a. engagemang, tydlighet och att du visar att du vill vara i klassrummet tillsammans med dina elever, det vi i forskargruppen FoDiL benämner som didaktiskt ledarskap. Läraryrket är komplext och innehåller didaktisk kompetens, relationell kompetens och ledarskapskompetens. Jag är intresserad av praktiknära forskning och under mina år som ämneslärare på högstadiet, Grundvux, Komvux och gymnasiet har jag också parallellt undervisat på Ämneslärarprogrammet samt de korta programmen vid Linköpings universitet.

Jag har också arbetat med den verksamhetsförlagda delen utbildningen, VFU, inom olika lärarprogram och har på så vis kommit att intressera mig för frågor som rör teori och praktik och vilket stöd vi erbjuder våra studenter inför VFU och i de fall omexamination av VFU krävs. Det har visat sig att det ofta är förmåga att leda undervisningen, det didaktiska ledarskapet, som upplevs som problematiskt och som studenterna behöver stöd i vilket är något som väckt mitt intresse.

Sedan 2017 arbetar jag enbart inom akademin och 2020 påbörjade jag min forskarutbildning där fokus ligger på virtuell praktik som kompletterande lärandestöd för blivande lärare inför verksamhetsförlagd utbildning men också vid omexamination av VFU.

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Handledare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll