Fotografi av Carolina Lundqvist

Carolina Lundqvist

Universitetslektor, Docent

Mitt forskningsintresse inriktas mot psykologiska faktorer som underlättar för elitidrottare att både prestera på hög nivå och att uppleva livskvalitet under sina elitidrottskarriärer.

Prestationsutveckling och livskvalitet inom elitidrott utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv

Jag är docent i psykologi och docent i idrottsvetenskap samt legitimerad psykoterapeut. Min forskning inriktas, bland annat, mot elitidrottares välbefinnande, livskvalitet och prestationsutveckling utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv. Jag undervisar inom olika psykologiska områden, till exempel klinisk psykologi, idrottspsykologi och socialpsykologi.

Tillämpad idrottspsykologi inom elitidrott

Mitt forskningsintresse inriktas framför allt mot idrotts-/prestationspsykologi inom elitidrott med en tyngdpunkt på tillämpad forskning inom området. Parallellt med min forskning och utbildningsverksamhet inom akademin arbetar jag också sedan många år tillbaka praktiskt/tillämpat med prestationspsykologisk rådgivning för elitidrottare.

Elitidrott innebär en möjlighet för idrottare att få leva sin dröm och utforska sin fulla idrottspotential. En elitidrottskarriär innebär samtidigt att idrottaren över tid befinner sig i en prestationsorienterad miljö med hög konkurrens där den psykosocial belastning och olika stressorer av naturliga skäl blir högre.

Redan i min doktorsavhandling år 2006 (”Competing under pressure: State anxiety, sports performance and assessment”) intresserade jag mig för faktorer som är relaterade till ”att prestera under press”. Genom åren har jag efter disputationen breddat mina frågeställningar med utgångspunkt i de förändrade behov som elitidrottare ställs inför och den kontinuerliga kunskapsutveckling som sker nationell och internationellt både inom forskning och tillämpning.

I min nuvarande forskning ligger mitt intresse, bland annat, på frågor om hur elitidrottare kan balansera positiva och negativa faktorer som förekommer under elitsatsningen för en hållbar elitidrottskarriär. Mer konkret har min forskning främst fokuserat på:

  • Preventiva faktorer som kan stimulera tävlingsidrottares välbefinnande, livskvalitet och idrottsprestation.
  • Idrottspsykologiska interventioner
  • Utveckling och validering av självskattningsformulär/tester inom idrottspsykologi. 

I min forskning integrerar jag teorier från många områden och hämtar bland annat inspiration från den traditionella idrottspsykologin, positiv psykologi och klinisk psykologi. Publicering av mina studier har skett nationellt och internationellt i vetenskapliga tidskrifter med peer-review granskning. Min forskning har också genom åren karaktäriseras av att jag använder olika former av forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa, utifrån forskningsfrågornas art.

Publikationer

2023

Jenny Jacobsson, Dejan Mirkovic, Per-Olof Hansson, Carolina Lundqvist, Robert Henry Mann, Ulrika Traneus (2023) Youth athletes at Swedish sports high schools with an athletics specialism emphasise environmental support for injury risk management: a focus group study BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Vol. 9, Artikel e001527 Vidare till DOI
Dean R. Watson, Henrik Gustafsson, Carolina Lundqvist (2023) Working with perfectionistic athletes in sports: an acceptance committment therapy perspective The Psychology of Perfectionism in Sport, Dance, and Exercise, s. 285-304 Vidare till DOI
Joanna Kvist, Johanna Bengtsson, Carolina Lundqvist (2023) The experience and influence of fear after anterior cruciate ligament reconstruction: an interview study with young athletes BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, Vol. 15, Artikel 50 Vidare till DOI
Doris Nilsson, Carl Göran Svedin, Carolina Lundqvist, Örjan Dahlström (2023) Resilience in Swedish adolescents-Does resilience moderate the relationship between trauma experience and trauma symptoms? Psychological Trauma, Vol. Suppl 1, s. S125-S134 Vidare till DOI
Carolina Lundqvist, David P. Schary (2023) Player wellbeing and career transitions Science and Soccer: Developing Elite Performers, s. 168-182 Vidare till DOI
Carolina Lundqvist, Anna Asratian, Örjan Dahlström (2023) General lifestyle factors explain young athletes mental health more than perceived coach autonomy support: a cross-sectional study on basketball players and gymnasts aged 10-22 BMJ OPEN SPORT & EXERCISE MEDICINE, Vol. 9, Artikel e001648 Vidare till DOI
Carolina Lundqvist, Anna Asratian, Örjan Dahlström (2023) General lifestyle factors explain young athletes' mental health more than perceived coach autonomy support: a cross-sectional study on basketball players and gymnasts aged 10-22 BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Artikel 9:e001648 Vidare till DOI
Elsa Kristiansen, Carolina Lundqvist (2023) Forberedelse til OL under en pandemi Eventer i en beredskapskontekst, s. 52-68 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Föreläsningar

SM-veckan 2022

Carolina Lundqvist föreläser om Mental hållbarhet inom idrotten 

Idrottspsykologi för unga idrottare

Se seminariet där Carolina Lundqvist är en av föreläsarna. 

Lägg grunden för ett framgångsrikt och hälsosamt idrottsliv. Hur kan ledare stötta unga att prestera och må bra i tävlingssituationer och under press? Lyssna till forskare i idrottspsykologi och barn- och ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet. Textas inom kort.
Del 3 i seminarieserien Bra barnidrott. Sändes 30 november 2022. Centrum för Idrottsforskning

I media, nätverk, redaktör

Nyheter

Organisation