Socialpsykologi

Människor på en strand.
Stefan Blomberg

Socialpsykologi handlar om hur människor påverkar varandra och påverkas av olika former av sociala sammanhang, ofta utifrån en medvetenhet om och identifikation med olika sociala grupper. Området handlar om hur tankar, känslor och beteende hos individen påverkas av anda människor, och av ens egen och andras inblandning i, eller identifikation med, sociala grupper.

På Avdelningen för psykologi vid IBL finns ett nätverk som samlar forskare och forskningsgrupper som har ett gemensamt övergripande intresse för socialpsykologi. Det gemensamma forskningsintresset handlar om hur individer, grupper och organisationer fungerar i olika sociala sammanhang och kontexter. Övergripande skulle området kunna beskrivas som psykologiska studier av olika former av sociala relationer och social interaktion. De övergripande områden inom socialpsykologin som gruppens medlemmar framförallt fokuserar på är grupprocesser, intergruppsbeteende, social identitet, kollektiva processer, diskursiv psykologi, genuspsykologi, experimentell socialpsykologi samt arbets- och organisationspsykologi.

I nätverket sker samarbete i olika konstellationer i forskning och utbildning. Det finns också ett utbrett samarbete med andra forskare inom universitetet och vid andra universitet i Sverige och internationellt. Nätverkets medlemmar undervisar på flera utbildningar och kurser på Linköpings universitet, till exempel Psykologprogrammet, HR-programmet och Kognitionsvetenskapliga programmet, samt fristående kurser i psykologi. Vi är även delaktiga i högskolepedagogiska utbildningar och kurser på forskarnivå.

Kontakt

Forskningsprojekt

Publikationer

Forskare

Organisation