Fotografi av Carl Nordlund

Carl Nordlund

Universitetslektor, Docent

Mina forskningsintressen handlar om etniska relationer, integration, globalisering, och ekonomisk och demografisk geografi samt utveckling av nya nätverksanalytiska metoder, då specifikt blockmodeling och metoder för värderade/viktade nätverk.

Välkommen till min profilsida på LiU!

Jag är docent och lektor vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS).

År 2010 disputerade jag i humanekologi vid Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi vid Lunds universitet, med ytterligare studier i datateknik, matematik, ekonomisk historia, u-landskunskap och språk. Efter disputationen hade jag ett flertal postdoktorala tjänster vid Central European University, Budapest, delat mellan dess Department of Political Science och Center for Network Science. Jag har även haft kortare tjänster vid European University Institute, Florence, samt Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Min forskning har främst publicerats i Social Networks, såväl som Network Science, Geographical Analysis, Journal of European Integration, och Studies in Comparative International Development.

På IAS handlar min huvudsakliga forskning om integration, då specifikt familjebildningsmönster mellan individer med olika utländska bakgrunder med hjälp av den unika registerdata vi har tillgång till. Sedan 2021 leder jag ett stort 4-årigt Nordiskt forskningsprojekt om nätverksdynamiken i etnisk integration. Finansierat av NordForsk via deras interdisciplinära satsning så kommer ett dussin forskare och doktorander studera etniska relationer och integration i tre domäner: familjebildning, arbetsmarknader, och bostadssegregation. Parallellt med (och bitvis kopplat till) detta fortsätter jag utveckla olika nätverksanalytiska metoder, då speciellt deterministisk blockmodeling och metoder för värderade/viktade nätverk.

Förutom den mer traditionella vetenskapliga produktionen i form av artiklar så arbetar jag även en del med mjukvaruutveckling. Trots att jag undervisar i R så är mitt favoritspråk C#, vilket inte är helt vanligt inom samhällsvetenskapen. Jag har utvecklat flertalet applikationer och klienter för analys och visualisering av relationell data, och i Unity/C# har jag även utvecklad interaktiva, immersiva 3d-visualiseringsklienter för bivariat demografisk data. Jag är även väl bevandrad i Python, PHP, .js och SQL, vilket jag då tillämpar i ett flertal web-projekt som jag driver (se min personliga hemsida).

Externa länkar

Masterprogram

Forskning

Publikationer

Nyheter

Organisation