22 december 2020

Organisationen Nordforsk anslår 13 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt om integration och kontakter mellan olika invandrargrupper i Norden. Projektledare är forskaren Carl Nordlund på Institutet för analytisk sociologi, IAS.

Flygbild av folkmassan ansluten med linjer. Nätverk, kontakter och integration står i centrum för det nya samnordiska forskningsprojektet. Orbon Alija

Hård konkurrens

Carl Nordlund tog sig igenom ett nålsöga när han lyckades få anslaget för projektet The network dynamics of ethnic integration beviljat. Totalt kom 337 ansökningar in till Nordforsks nya interdisciplinära forskningsprogram – varav12 nu får bidrag.

- Det känns jättekul och enormt stort, säger Carl Nordlund som är biträdande lektor på IAS i Norrköping.

I projektet ingår datavetare och samhällsvetare i Sverige, Danmark och Finland som kommer att studera etniska relationer och integration mellan olika grupper med utländsk bakgrund. Projektet pågår mellan 2021 och 2024 och fokuserar på tre olika områden: familjebildning, arbetsmarknad och boende.

Projektets inriktning gör det ovanligt inom integrationsforskningen.

Skilda discipliner

- Normalt ligger ofta integrationsfokus på relationerna mellan ett lands majoritetsbefolkning och en eller flera grupper med utländsk bakgrund: här lägger vi lite mer fokus på just relationerna mellan grupper av olika invandrarbakgrund, säger Carl Nordlund.

I projektet kommer forskarna att använda uppgifter från nordiska befolkningsregister. I arbetet kommer nätverksvetenskap och komplexitetslära från fysiken och datavetenskapen kombineras med kunskaper och frågeställningar från samhällsvetenskapliga fält. Resultatet beskriver Carl Nordlund som en ny interdisciplinär miljö och en ny typ av "computational social scientists".

Nordforsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar forskning och verkar for forskningssamarbete inom Norden.

Kontakt

Läs mer om IAS

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.