IAS hjälper att utveckla Georgiens utbildning

Finansierat av Världsbanken och i samarbete med Georgiens Ministry of Education and Science, har Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) åtagit sig att hjälpa till att utveckla ett Mastersprogram i Computational Social Science i Georgien.

Carl Nordlund. Carl Nordlund, studierektor och universitetslektor vid IAS. Photo: Ahmet Börutecene

IAS, känt för sitt framstående internationella Mastersprogram inom området, har blivit inbjudet att delta i projektet och kommer att arbeta tillsammans med ett team från Tbilisi State University, där programmet kommer att vara baserat, samt med två andra universitet i Georgien.

– Det kändes självklart för oss att vara med i det här projektet och få dela med oss av våra egna erfarenheter i ett så pass nytt ämnesområde, säger Carl Nordlund, studierektor och universitetslektor vid IAS.

Det Georgiska Mastersprogrammet i Computational Social Science  kommer att erbjuda kurser i avancerad statistik, programmering och datahantering, agentbaserad modellering, nätverksanalys, maskininlärning samt ämnesspecifika samhällsvetenskapliga kurser. Dessa kurser kommer särskilt att fokusera på utvecklingsstudier och ge studenterna en bred kompetens inom området.

– IAS kommer att spela en viktig roll inom konsortiet och bidra med sin expertis inom program- och kursdesign, utbyte av pedagogiska och programadministrativa erfarenheter, säger Carl Nordlund som är LiU:s kontaktperson inom projektet.

Institutets framstående rykte och erfarenheter från det liknande Mastersprogrammet vid Linköpings universitet har varit avgörande för att få möjligheten att delta i projektet.
Detta samarbete och utveckling av ett Mastersprogram i Computational Social Science i Georgien förväntas bidra till stärkandet av landets kapacitet inom detta forskningsområde. Programmet förväntas inte bara attrahera georgiska studenter utan också locka internationella studenter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom computational social science.

Världsbankens och Ministry of Education and Science of Georgias engagemang i detta projekt understryker betydelsen av att främja utbildning och forskning inom datavetenskap och samhällsvetenskapliga områden för att möta de utmaningar som dagens samhällen står inför. Projektet förväntas vara en viktig milstolpe i utvecklingen av Georgiens utbildningssystem och stärka landets position som en hubb för forskning och utbildning inom detta område.

Kontakt

Lär dig mer om masterprogram vid LiU

Senaste nytt från LiU