Jag är en nyfiken person som alltid har drivits av en vilja att lära mig mer och jag antar att det är den enkla förklaringen till varför jag trivs så bra som lektor i företagsekonomi. Här får jag möjlighet att forska och möta praktiker och studenter och det är möten i vilka jag ständigt utvecklas och lär mig mer.

Min forskning: Kunskap och lärande i projektbaserade organisationer

Min forskning kretsar kring frågor om kunskap och lärande i projektbaserade organisationer. Bland annat har jag forskat om kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt och om hur företag organiserar för bibehållen och fördjupad specialistkompetens i tvärfunktionella och samlokaliserade team. Jag har även studerat konflikters betydelse i kunskapsintegration liksom intresserat mig för hur lärande mellan projekt kan gå till och hur processer och verktyg för sådant lärande kan anpassas till den specifika organisationens kontext. Vill du läsa mer om min forskning så hittar du en mer omfattade presentation av den via ResearchGate.

Min undervisning: Projekt, organisation och HRM

Jag tycker om att möta er studenter. Särskilt roligt tycker jag det är med undervisningsformer där jag får möjlighet att ta del av era perspektiv och reflektera tillsammans med er – så som är fallet på seminarier eller vid handledning. Min undervisning handlar alltid om organisationer på ett eller annat sätt. Vad krävs för att företag ska kunna ta fram nya innovationer? Hur fungerar det när man jobbar i projekt? Vad får sättet att organisera en verksamhet för konsekvenser för kunskapsuppbyggnad och lärande? Eller för hur HRM organiseras? Det är en del av de frågor som vi diskuterar på de kurser som jag undervisar. Om du läser det internationella masterprogrammet SMIO, Masterprogrammet i HRM/HRD eller HR-programmet så är det stor chans att vi träffar på varandra i klassrummet. Det händer också att jag träffar er som läser något av våra Civilekonomprogram.

Universitetspedagogik och hållbar utveckling

Det finns så mycket roligt man kan jobba med när man är lektor i företagsekonomi. Ytterligare något som jag tycker är intressant och viktigt är hur vi som jobbar på universitetet kan bli ännu bättre på att möta våra studenter. Därför har jag en del av min tjänst förlagd till Didacticum där jag bl.a. medverkar i DAL-kursen (Det akademiska lärarskapet) och jobbar med lärande för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är något som jag brunnit för sedan barnsben och därför är det extra roligt att också få möjlighet att jobba med frågor kopplade till det. 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

2017

Läs mer om min bakgrundVisa/dölj innehåll

Kortfattat CV

  • 2009 Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation, Linköpings universitet.
  • 2007 Ekonomie doktorsexamen vid Linköpings universitet.
  • 2000 Civilekonomexamen från Internationella Ekonomprogrammet med fransk inriktning vid Linköpings universitet.

Utmärkelser

  • Wallanderstipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser, 2007.
  • Oscar Silléns pris för 2007 års doktorsavhandling i företagsekonomi från Företagsekonomiska Institutet.
  • Årets pedagog från PULS, Personalvetarutbildningen i Linköping Sektion, 2007.
 

Visa/dölj innehåll