Min forskning handlar om olika aktörers roller i klimatomställningen. Några av de frågor som jag är nyfiken på och försöker förstå i min forskning är: På vilket sätt arbetar företag med att minska sin klimatpåverkan? Vad är det som driver företagen i detta arbete? Hur ser företag, myndigheter och politiker på sin egen och andras roll i klimatomställningen?

Företagens roll i klimatomställningen 

Det är många aktörer, från enskilda individer till överstatliga organisationer, som behöver samarbeta för att världen ska lyckas nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader - något som de flesta av världens stater kom överens om i Parisavtalet. I Sverige, liksom på många andra ställen i världen, står företag för en stor del av klimatutsläppen, och de har därför också en framträdande roll i klimatarbetet. Det är vanligt att politiska initiativ för att öka takten i klimatomställningen riktas till just företag. Men företag är inte passiva mottagare av politiska insatser utan aktiva aktörer som också tar egna initiativ i klimatomställningen. Så hur förhåller sig egentligen företagen till de här politiska initiativen och satsningarna? På vilket sätt är de politiska satsningarna för att öka takten i klimatomställningen länkade med det klimatarbete som pågår hos företagen? På vilket sätt påverkar det deras klimatarbete? Gör de det? Vilka andra aktörer uppfattar företagen vara viktiga och drivande i klimatarbetet? Frågor som dessa är viktiga att forska om för att förstå möjligheter och utmaningar i försöken att styra klimatomställningen men också för att förstå hur klimatomställningen uppstår genom mängder med initiativ från olika aktörer vars insatser är sammanlänkande på olika sätt.

Tidigare forskning: Kunskap och lärande i projektbaserade organisationer

Jag har tidigare forskat om kunskap och lärande i projektbaserade organisationer. I den forskningen har jag fokuserat kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt och hur företag organiserar för bibehållen och fördjupad specialistkompetens i tvärfunktionella och samlokaliserade team. Jag har även studerat konflikters betydelse i kunskapsintegration liksom intresserat mig för hur lärande mellan projekt kan gå till och hur processer och verktyg för sådant lärande kan anpassas till den specifika organisationens kontext.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

2018

Forskning Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Läs mer om min bakgrund Visa/dölj innehåll

Kortfattat CV

  • 2009 Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation, Linköpings universitet.
  • 2007 Ekonomie doktorsexamen vid Linköpings universitet.
  • 2000 Civilekonomexamen från Internationella Ekonomprogrammet med fransk inriktning vid Linköpings universitet.

Utmärkelser

  • Wallanderstipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser, 2007.
  • Oscar Silléns pris för 2007 års doktorsavhandling i företagsekonomi från Företagsekonomiska Institutet.
  • Årets pedagog från PULS, Personalvetarutbildningen i Linköping Sektion, 2007.
 

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll