Fotografi av Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Universitetslektor

Min forskning handlar om hur företag jobbar med, och förhåller sig till politisk styrning av, klimatarbete. Jag undervisar även på HR-programmen och jobbar som pedagogisk utvecklare med särskilt fokus på lärande för hållbar utveckling.

Min forskning handlar om olika aktörers roller i klimatomställningen. Några av de frågor som jag är nyfiken på och försöker förstå i min forskning är: På vilket sätt arbetar företag med att minska sin klimatpåverkan? Vad är det som driver företagen i detta arbete? Hur ser företag, myndigheter och politiker på sin egen och andras roll i klimatomställningen?

Företagens roll i klimatomställningen 

Det är många aktörer, från enskilda individer till överstatliga organisationer, som behöver samarbeta för att världen ska lyckas nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader - något som de flesta av världens stater kom överens om i Parisavtalet. I Sverige, liksom på många andra ställen i världen, står företag för en stor del av klimatutsläppen, och de har därför också en framträdande roll i klimatarbetet. Det är vanligt att politiska initiativ för att öka takten i klimatomställningen riktas till just företag. Men företag är inte passiva mottagare av politiska insatser utan aktiva aktörer som också tar egna initiativ i klimatomställningen. Så hur förhåller sig egentligen företagen till de här politiska initiativen och satsningarna? På vilket sätt är de politiska satsningarna för att öka takten i klimatomställningen länkade med det klimatarbete som pågår hos företagen? På vilket sätt påverkar det deras klimatarbete? Gör de det? Vilka andra aktörer uppfattar företagen vara viktiga och drivande i klimatarbetet? Frågor som dessa är viktiga att forska om för att förstå möjligheter och utmaningar i försöken att styra klimatomställningen men också för att förstå hur klimatomställningen uppstår genom mängder med initiativ från olika aktörer vars insatser är sammanlänkande på olika sätt.

Tidigare forskning: Kunskap och lärande i projektbaserade organisationer

Jag har tidigare forskat om kunskap och lärande i projektbaserade organisationer. I den forskningen har jag fokuserat kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt och hur företag organiserar för bibehållen och fördjupad specialistkompetens i tvärfunktionella och samlokaliserade team. Jag har även studerat konflikters betydelse i kunskapsintegration liksom intresserat mig för hur lärande mellan projekt kan gå till och hur processer och verktyg för sådant lärande kan anpassas till den specifika organisationens kontext.

Publikationer

2023

Cecilia Enberg (2023) Att undervisa för hållbar utveckling Högre Utbildning, Vol. 13, s. 13-16 Vidare till DOI
Kajsa-Stina Benulic, Cecilia Enberg, Anna Ljung, Victoria Wibeck (2023) Why firms do not expect climate policies to have the intended effects - positioning in a polycentric governance landscape Journal of Environmental Planning and Management Vidare till DOI

2021

Cecilia Enberg, Anders Ahlbäck, Edvin Nordell (2021) Green recovery packages: a boost for environmental and climate work in the Swedish construction and building industry?

2020

Ola Leifler, Cecilia Enberg (2020) Introduction to the thematic collection Högre Utbildning, Vol. 10, s. 50-64 Vidare till DOI
Marie Bengtsson, Cecilia Enberg, Fredrik Tell (2020) Foolishness without consequence? From physical to virtual modeling in the history of military aircraft development at Saab Industrial and Corporate Change, Vol. 29, s. 163-181 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Relaterad information

Organisation