Cecilia Lindgren

Universitetslektor

Jag forskar om barn, familj och föräldraskap i ett historiskt och samtida perspektiv, med fokus på adoption och funktionshinderfrågor. Jag är också prodekan för Utbildningsvetenskap och arbetar med ledning och utveckling av LiUs lärarutbildningar.

Familj, föräldraskap och barnets bästa

Jag forskar om barn, familj och föräldraskap i relation till välfärdsstatens utveckling, social- och familjepolitik, lagstiftningsprocesser samt institutionella och professionella praktiker. Mitt specialområde är nationell och internationell adoption, och jag arbetar även med funktionshinderfrågor.

Min forskning handlar om mötet mellan stat och individ i frågor som rör familjebildning och relationen mellan föräldrar och barn. Jag är särskilt intresserad av hur ’barnets bästa´ och ’gott föräldraskap’ förstås i olika tider och sammanhang. Vid adoption ställs detta på sin spets och jag har därför fördjupat mig i studier av adoption av svenska barn under 1900-talet, de internationella adoptionernas etablering under 1960- och 1970-talen, adopterades berättelser om ursprung och rötter, och utredningar av föräldraförmåga. Mitt intresse för barnets bästa och barns behov har också lett mig in på funktionshinderfältet, och frågor om villkoren för barns vardagsliv, självständighet och deltagande i samhället.

Jag leder nu projektet ”Förberedelse för föräldraskap” som finansieras av Forte, där jag tillsammans med tre kollegor studerar den utredningsprocess som föregår en adoption. Jag ansvarar för ett doktorandprojekt om lägerverksamhet för barn med funktionshinder, och jag förbereder ett projekt om LSS-lagstiftningen och personlig assistans.

I min forskning har jag också intresserat mig för konstruktionen av ålder i populärkultur, och tillsammans med en kollega har jag studerat hur relationen mellan barn och äldre porträtteras i tv-serien Mad Men. Det är en del av ett forskarsamarbete inom det europeiska nätverket ”Platform for a cultural history of children’s media”. Jag ingår också i en forskargrupp som planerar ett projekt kring barn- och studiebidrag som välfärdspolitik och vardaglig resurs.

Samarbete med det omgivande samhället är viktigt för mig och jag vill att min forskning ska bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Jag samverkar bland annat med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, auktoriserade adoptionsorganisationer, kommunala familjerättsenheter, lokala resurscentra samt ideella föreningar för adopterade. Samverkan rör såväl forskningsprojekt som fortbildning och forskningsinformation. Jag föreläser ofta och gärna på uppdrag av både myndigheter och ideella organisationer och föreningar.

Jag har sedan år 2000 arbetat som lärare vid Linköpings universitet, huvudsakligen inom lärarutbildningen men också inom psykologprogrammet, socionomprogrammet och tema Barns forskarutbildning. Jag har varit programansvarig utbildningsledare för olika lärarprogram och jag är nu prodekan för området Utbildningsvetenskap. Som prodekan representerar jag LiUs lärarutbildning i olika råd och styrelser, och jag arbetar med ledning och utveckling av grundutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området.

 

CV i korthet

2016
Docent vid tema Barn Linköpings universitet

2015-2017
Prodekan för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet

2011
Universitetslektor vid tema Barn Linköpings universitet 

2006
Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet 

1994
Ämneslärarexamen, historia och religionsvetenskap, Linköpings universitet 

 

Publikationer

Om Tema Barn