Fotografi av Cecilia Lindgren

Cecilia Lindgren

Biträdande professor

Jag forskar om barn, familj och föräldraskap i ett historiskt och samtida perspektiv, med fokus på adoption och funktionshinderfrågor. Jag är också prodekan för Utbildningsvetenskap och arbetar med ledning och utveckling av LiUs lärarutbildningar.

Barns rätt och barns bästa

Jag forskar om familj och föräldraskap i relation till adoption, och om funktionshindrade barns villkor och rättigheter. Jag är framförallt intresserad av hur bedömning av föräldraförmåga görs inför adoption och av hur rätten till fritid kan realiseras för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Min forskning handlar om mötet mellan stat och individ i frågor som rör familjebildning och relationen mellan föräldrar och barn. Jag är särskilt intresserad av hur ’barnets bästa’ och ’gott föräldraskap’ förstås i olika tider och sammanhang. Vid adoption ställs detta på sin spets och jag har därför fördjupat mig i studier av adoption av svenska barn under 1900-talet, de internationella adoptionernas etablering under 1960- och 1970-talen, adopterades berättelser om ursprung och rötter, och utredningar av föräldraförmåga. Intresset för barnets bästa och barns behov har också lett mig in på funktionshinderfältet, och frågor om villkoren för barns vardagsliv, fritid, självständighet och deltagande i samhället. Min forskning inom det området handlar om hur funktionshindrade barns rätt till fritid kan implementeras och få genomslag i barns och familjers vardagsliv.

Jag leder projektet ”Förberedelse för föräldraskap” som finansieras av Forte, där vi studerar den utredningsprocess som föregår en adoption. Jag arbetar också med utveckling av tema Barns forskning om barn och funktionshinder och jag leder projektet ”Funktionshindrade barns rätt till fritid – en studie av aktiviteter och deltagande i verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder” som finansieras av Forte. Projektet genomförs i samverkan med KFUM Funkis i Linköping. Jag ansvarar också för ett doktorandprojekt om lägerverksamhet för barn och unga som omfattas av LSS. 

Samarbete med det omgivande samhället är viktigt för mig och jag vill att min forskning ska bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Jag samverkar med olika aktörer inom adoptionsfältet, såsom adoptionsorganisationer och föreningar för adopterade och adoptivföräldrar, och med idrottsrörelse och intresseföreningar som driver fritidsverksamhet för funktionshindrade barn. Samverkan rör såväl forskningsprojekt som fortbildning och forskningsinformation. Jag föreläser ofta och gärna på uppdrag av både myndigheter och ideella organisationer och föreningar.

Jag har sedan år 2000 arbetat som lärare vid Linköpings universitet, huvudsakligen inom lärarutbildningen men också inom psykologprogrammet, socionomprogrammet och tema Barns forskarutbildning. Jag har varit programansvarig utbildningsledare för olika lärarprogram och jag är nu prodekan för området Utbildningsvetenskap. Som prodekan representerar jag LiUs lärarutbildning i olika råd och styrelser, och jag arbetar med ledning och utveckling av grundutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området.

 

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

CV i korthet

2018
Biträdande professor vid tema Barn, Linköpings universitet

2016
Docent vid tema Barn, Linköpings universitet

2015-2020
Prodekan för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet

2011
Universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

1994
Ämneslärarexamen, historia och religionsvetenskap, Linköpings universitet


Om Tema BarnVisa/dölj innehåll