25 januari 2024

Ingrid Asp har bidragit till att LiU kunnat bygga upp psoriasisforskningen vid universitetet, från ingenting till stora framgångar. Nu ger hon ytterligare fem miljoner som kommer att ta forskningen till en helt ny nivå.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU tillsammans med John Bjerker, ordförande i Ingrid Asps stiftelser. Här överlämnas en specialtillverkad bricka avsedd till Ingrid Asp, av just träslaget asp. (Ingrid Asp hade inte möjlighet att delta vid tillfället). Charlotte Perhammar

– Tack för ditt stöd, ditt driv och din övertygelse. Ingrid, du möjliggör livsviktig forskning vid Linköpings universitet som kommer att göra bestående avtryck i många år framöver, säger Jan-Ingvar Jönsson vid tillkännagivandet av donationen.

Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som kan medföra stort lidande, både fysiskt, psykiskt och socialt. Den har länge setts som en hudsjukdom, men under de senaste 20 åren visat sig vara mer komplext än så. Det finns en koppling till det medfödda immunförsvaret och psoriasis ger också en systemisk inflammation som innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Avgörande stöd för forskningen

För 15 år sedan donerade Ingrid Asp tio miljoner till Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem. Medlen riktades till Linköpings universitet, som då inte hade någon forskning inom området. Charlotta Enerbäck rekryterades för att bygga upp en forskningsverksamhet och är idag professor i dermatologi. Ingrid Asp har under alla år engagerat följt forskningen och inte minst bidragit till att Charlotta Enerbäck utvecklas som forskare.

Charlotta Enerbäck, professor och forskningsledare vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid LiU. 

– Det var inte givet att det var just psoriasis som jag skulle forska om, inte heller att jag skulle flytta från Göteborg. Det är tack vare Ingrid som det blev så. Personligen betyder Ingrid väldigt mycket för mig och vi har genom åren utvecklat en djup vänskap, säger Charlotta Enerbäck.

Hon är idag Psoriasisförbundets förtroendeläkare och sitter även med i en nationell grupp och skriver riktlinjer för Sverige. 

2012 inrättades Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid LiU. Ingrid Asp gav då ytterligare en halv miljon till stiftelsen. Stabiliteten som stiftelsen innebär har varit avgörande för teamet vid forskningscentret. Det har bidragit och kommer fortsatt att bidra till många viktiga rekryteringar och projekt som ytterligare breddar forskningsverksamheten.

–  Tanken med den första donationen var att vi skulle få en startgåva. Det har varit till stor glädje för oss, som sedan dess har varit självförsörjande. Det har också bidragit till att vi fått andra anslag. Bland annat från Psoriasisförbundet, en viktig finansiär som i många år gett oss de högsta anslagen, säger Charlotta Enerbäck.

Potential för genombrott

Vid Ingrid Asps forskningscenter pågår flera parallella projekt och samarbeten. I ett  projekt utvärderas en helt ny typ av lokal behandling i samarbete med cancerforskaren, professor Thomas Helleday vid Karolinska Institutet. De utforskar och utvärderar en kväveförhöjande salvas effekt, som kan vara till hjälp för den stora grupp patienter som har mild till medelsvår psoriasis. 

hand med psoriasisutslag En ny typ av lokal behandling utvärderas som kan komma att underlätta för tusentals drabbade. Jag fann till min stora förtjusning en salva som innehåller just kväveoxid. Denna salva är utvecklad i USA och godkänd för behandling av mollusker, som är virusorsakat. Den är redan testad på 300 barn i 3 månader utan påvisade problem. Eftersom den är godkänd så kan vi tryggt göra en vidare studie och relativt lätt få en salva godkänd för studier på psoriasispatienter, säger Charlotta Enerbäck.

Den nya donationen på fem miljoner innebär nu att psoriasisforskningen kan expandera från dag ett. Charlotta Enerbäck och hennes team har redan börjat ta sig an flera viktiga projekt och rekryteringar. Det innebär också att en framtida forskningsledare kan rekryteras, vilket är viktigt för att centret ska kunna fortleva då Charlotta går i pension.

Forskningsidéer som nu kan förverkligas

Vi upplever nu en stark tillväxt vad gäller forskningsidéer och möjligheter och har redan en plan på minst tio år. Stödet ger oss en fortsatt hög aktivitet på forskningscentret där vi de senaste åren publicerat flera starka vetenskapliga publikationer och en översiktsartikel om psoriasis, den senare i den mycket prestigefyllda tidskriften The Lancet, säger hon.   

En av gruppens studier har visat att blodceller hos psoriasispatienter är mer aktiva och reaktionsbenägna än hos friska, vilket ger inblick i mekanismen för den systemiska inflammationen. Olika behandlingars effekt kan då studeras i cellsystemen för att utvärdera förmågan att påverka risker för hjärt-kärlsjukdomar. Ett annat projekt de vill utveckla handlar om psoriasis och risk för cancer. 

En idé som har fascinerat mig i många år är att psoriasis skulle kunna hämma cancerutveckling i huden. Trots att cellerna delar sig mycket snabbt i psoriasisplacken finns det nämligen inte någon vetenskaplig rapport som beskriver cancerutveckling i placken. Det här vill jag studera närmare, säger Charlotta Enerbäck.

Hon avslutar med att berätta om hur nöjd och privilegierad hon är över att få så starkt stöd till att få bedriva kvalificerad forskning vid just Linköpings universitet.

Jag kan inte föreställa mig att bryta upp från det här nu. Det finns inte på kartan för mig. Visst har andra försökt att rekrytera mig. Men jag kommer att jobba här på LiU fram till pensionen, det har jag lovat Ingrid, säger Charlotta Enerbäck och ler. Mer om Ingrid Asps donationer

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.