04 oktober 2018

Psoriasisförbundet har haft en rekordutdelning av forskningsanslag. 4,65 miljoner kronor har delats ut till svenska forskare inom psoriasis – vilket är det högsta beloppet som förbundet via sina forskningsstiftelser någonsin har delat ut. Forskare vid eller knutna till LiU får dela på 1,3 miljoner kronor av dessa medel.

Charlotta Enerbäck, professor vid IKE och aktiv vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid LiU får den största summan, 600 000 kronor ur Psoriasisfonden och 100 000 kronor ur Gösta A Karlssons 60 års-fond. Pengarna går till forskningsprojektet ”Psoriasis: The dermal lesion and genetic/epigenetic predisposition”.

– Våra studier syftar till att översätta genetisk association till biologisk signifikans för att hitta nyckelmekanismer för utvecklingen av psoriasis, säger Charlotta Enerbäck och fortsätter:

– Vi studerar även den systemiska inflammationen vid psoriasis som obehandlad leder till en ökad kardiovaskulär risk och intresserar oss också för den intensiva processen i psoriasishuden som trots den aktiva hyperproliferation (celldelningen) aldrig utvecklas till cancer.

Deepti Verma, även hon aktiv vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center, får 250 000 kronor till projektet ”Systemic immune mechanisms in psoriasis”.

Dessutom får Oliver Seifert, universitetslektor och docent vid LiU men verksam på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, totalt 400 000 kronor för att forska kring korrelationen mellan hudmikrobiom, susceptibilitetsgener och inflammatoriska mediatorer i psoriasis.

– Forskning ligger våra medlemmar varmt om hjärtat och vi är glada att kunna stötta svenska forskare i deras viktiga arbete. Det är tack vare forskningen som vi ser ständiga förbättringar i vård och omhändertagande av personer med psoriasis och psoriasisartrit, säger Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet och Psoriasisfonden i ett pressmeddelande.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.