30 oktober 2023

Två forskningsprojekt vid Linköpings universitet får anslag från Psoriasisförbundet för att utveckla nya behandlingar för mild och måttlig psoriasis och undersöka sambandet mellan psoriasis och hjärtkärlsjukdom.

En bild på en axel som har psoriasis utslag.
Forskarna verkar vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center där de syftar till att förstå psoriasis och dess orsaker för att på sikt hitta ett botemedel eller nya behandlingar som kan lindra symtomen.

Psoriasisförbundet har delat ut tre miljoner kronor till 18 olika forskningsprojekt som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer med psoriasis. Två av projekten leds av forskare vid Linköpings universitet som arbetar med att utveckla nya behandlingsmetoder och förstå de systemiska effekterna av psoriasis.

Lokala behandlingar för mild och måttlig psoriasis

Ett av projekten som får anslag är "Molecular target for topical therapy of psoriatic lesions" som leds av Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi och forskningsledare på Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid Linköpings universitet. Hon får 400 000 kronor för att fortsätta sin forskning om lokala behandlingar för patienter med mild och måttlig psoriasis.

– Även om det utvecklats behandlingar för svår psoriasis, så saknar den stora gruppen med mild och måttlig psoriasis bra behandlingsalternativ. Vi utvecklar lokala alternativ för dessa patienter dels i vårt lab, dels i en djurmodell där psoriasis framkallas på mus. Vi har identifierat flera lokala behandlingar som slår mot olika delar i inflammationsprocessen och som har visat lovande resultat i vår djurmodell, säger Charlotta Enerbäck.

Systemisk inflammation och hjärtkärlsjukdom

Ett annat projekt som får anslag är "Systemic immune mechanisms in psoriasis" som leds av Deepti Verma, docent vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid Linköpings universitet. Hon får 150 000 kronor för att studera hur psoriasis påverkar immunsystemet och risken för hjärtkärlsjukdom.

– Psoriasis är inte bara en hudsjukdom, utan leder till generell inflammation i kroppen. På grund av detta har psoriasispatienter en större risk än andra att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Mekanismerna bakom detta är hittills outforskade. Våra studier syftar till att beskriva och förklara uppkomsten av den systemiska inflammationen vid psoriasis och också studera hur man med olika läkemedel kan påverka inflammationen. Våra resultat visar bland annat att ett proteinkomplex som kallas inflammasomen är aktiverat i cirkulerade blodceller vid psoriasis, vilket är intressant då inflammasomen tidigare starkt kopplats till uppkomsten av hjärtkärlsjukdom, säger Deepti Verma.

Forskning för ett bättre liv

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för personer med psoriasis och psoriasisartrit. Varje år delar de ut pengar till svensk psoriasisforskning från Psoriasisfonden och Gösta A. Karlssons 60-årsfond. 2023 beviljades pengar till 18 olika forskningsprojekt som spänner över ett brett spektrum av frågor kring psoriasis.

Forskningen vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center syftar till att förstå psoriasis och dess orsaker för att på sikt hitta ett botemedel eller nya behandlingar som kan lindra symtomen.

Psoriasisforskarna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.