Ingrid Asp Psoriasis Research Center

Psoriasis, mikroskop

Ett forskningsprogram som möjliggjorts genom stöd från Ingrid Asps Stiftelse. 

Psoriasis är en vanlig hudsjukdom som drabbar cirka 3 procent av befolkningen.Det är en immunologiskt medierad sjukdom som uppstår hos individer med en genetisk predisposition. Den är ofta associerad med sjukdomstillstånd i andra organsystem, främst i lederna. Psoriasispatienter har också en ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Relationen till dessa så kallade komorbiditeter är ännu inte väl beskrivna och behöver därför närmare studeras.

Sjukdomen har en intressant kombination av celldelning, kärlnybildning och störd differentiering, egenskaper som psoriasis delar med cancer. Psoriasishudens förmåga att trots kraftig celldelning och störd cellutmognad vidmakthålla kontroll och inte utvecklas till cancer är intressant och värd att studera.

Vårt mål är att få en ökad förståelse för sjukdomens underliggande orsaker och finna nya infallsvinklar för behandling. 

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Stöd forskningenVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Möt Charlotta EnerbäckVisa/dölj innehåll

Charlotta Enerbäck är forskningsledare på Ingrid Asp Psoriasis Research Center.