Fotografi av Christian Svensson Limsjö

Christian Svensson Limsjö

Universitetslektor

Jag undervisar och forskar om medier och kommunikation. Mina forskningsintressen handlar främst om medier och demokrati. Jag är studierektor för ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Undervisar och forskar om medier och kommunikation

Mina uppdrag, min undervisning och min forskning hänger tätt samman. Medier och journalistik är gemensamma nämnare i mina olika roller som chef, lärare och forskare.

Som lärare och studierektor ägnar jag det mesta av min tid åt undervisning och administrativa uppgifter. Jag har varit universitetslärare sedan 1996 (sedan 2001 på heltid) och har undervisat på ett tiotal olika program (och ännu fler kurser) på Linköpings universitet. Förutom kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap så undervisar jag idag främst på kandidatprogrammen i Språk, litteratur och medier (SLM) och Kommunikation, samhälle och medieproduktion (KSM) samt på olika delar av lärarprogrammen.

Medier och journalistik

Mina undervisningsinsatser hänger intimt samman med mina forskningsintressen. Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om medier och journalistik och dess betydelse för demokratin och offentligheten. Jag har i flera publikationer behandlat debattprogram och undersökande journalistik i relation till den offentliga sfären. Jag har i några andra artiklar studerat nyhetsjournalistikens framställning av Estoniakatastrofen. Jag har också skrivit om hur olika medieformer (nyhetsjournalistik, tv-underhållning, reklam, sociala medier med mera) kan förstås i relation till det turistiska fältet och dess aktörer. Vidare har jag ett intresse för metodologiska frågor och jag har genomgående främst arbetat med samtalsanalys, (kritisk) diskursanalys samt text- och berättelseanalys.

CV

Akademisk examen

Filosofie doktorsexamen 2001, Tema Kommunikation.

Undervisning

Medie- och kommunikationsvetenskap

Språk, litteratur och medier

Kommunikation, samhälle och medieproduktion

Lärarprogrammen

Uppdrag

  • Ledamot av institutionsstyrelsen vid institutionen för kultur och samhälle (IKOS).
  • Ledamot av grundutbildningsrådet vid IKOS.
  • Ledamot i programrådet för Språk, litteratur och medier (SLM).
  • Ledamot i programrådet för Kommunikation, samhälle och medieproduktion (KSM).

Publikationer

2016

Christian Svensson Limsjö (2016) Roles, dramaturgy and responsibility in swedish TV-debates Discourse and responsibility in professional settings, s. 197-238

2013

Christian Svensson Limsjö (2013) Medierna: aktörer och strategier Det turistiska fältet och dess aktörer, s. 193-219

2006

Christian Svensson Limsjö, Konstantin Economou (2006) Hidden Camera Speaks Louder than Words News from the Interview Society, s. 121-144

2005

Christian Svensson Limsjö (2005) Övervakning, äkthet och förnedring: om dold kamera i undersökande TV-journalistik Den 17:e Nordiska medieforskningskonferensen,2005

2003

Christian Svensson Limsjö (2003) Medier och demokrati: Diskussionsprogram i TV På väg mot en kommunikativ demokrati?: Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen, s. 145-167

Undervisning

Relaterat innehåll

Organisation