Fotografi av Christian Svensson Limsjö

Christian Svensson Limsjö

Universitetslektor

Jag undervisar och forskar om medier och kommunikation. Mina forskningsintressen handlar främst om medier och demokrati. Jag är avdelningschef för Historie- och medievetenskap och studierektor för ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Undervisar och forskar om medier och kommunikation

Mina uppdrag, min undervisning och min forskning hänger tätt samman. Medier och journalistik är gemensamma nämnare i mina olika roller som chef, lärare och forskare.

Jag är avdelningschef för Historie- och medievetenskap, studierektor för ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och programansvarig för masterprogrammet i Samhällsgestaltning. I de rollerna ägnar jag det mesta av min tid åt undervisning och administrativa uppgifter. Jag har varit universitetslärare sedan 1996 (sedan 2001 på heltid) och har undervisat på ett tiotal olika program (och ännu fler kurser) på Linköpings universitet. Jag har också haft kursansvar för ett tiotal olika kurser (flera av dem återkommande). Dessutom har jag undervisat på MKV i Växjö och i Örebro. Jag har alltså omfattande erfarenhet av att planera kurser, föreläsa, leda seminarier, examinera och handleda på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Medier och journalistik

Mina undervisningsinsatser hänger intimt samman med mina forskningsintressen. Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om medier och journalistik och dess betydelse för demokratin och offentligheten. Jag har i flera publikationer behandlat debattprogram och undersökande journalistik i relation till den offentliga sfären. Jag har i några andra artiklar studerat nyhetsjournalistikens framställning av Estoniakatastrofen. Jag har också skrivit om hur olika medieformer (nyhetsjournalistik, tv-underhållning, reklam, sociala medier med mera) kan förstås i relation till det turistiska fältet och dess aktörer. Vidare har jag ett intresse för metodologiska frågor och jag har genomgående främst arbetat med samtalsanalys, (kritisk) diskursanalys samt text- och berättelseanalys.

Utveckling av grundutbildning

Jag har ett särskilt intresse för grundutbildningsfrågor. I mina roller som avdelningschef, programansvarig och studierektor får jag chansen att dagligen jobba med dessa frågor. Jag är också ledamot i filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Akademisk examen

Filosofie doktorsexamen 2001, Tema Kommunikation.

Undervisning

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kultur, samhälle och mediegestaltning

UppdragVisa/dölj innehåll

  • Jag är idag avdelningschef för Historie-och medievetenskap, programansvarig för masterprogrammet i Samhällsgestaltning, studierektor för Medie- och kommunikationsvetenskap, ledamot i filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende grundutbildning samt ingår i ledningsgruppen vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. 
  • Jag har tidigare bland annat varit ledamot av institutionsstyrelsen och grundutbildningskommittén vid Institutionen för Tema (2001-2006) och ledamot av ledningsgruppen vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (2011-2015).
  • År 2001-2006 var jag också ledamot i ledningsgruppen för en så kallad kvalificerad yrkesutbildning (KY) i TV- och videoproduktion i Gamleby, där min roll var att fungera som kvalitetsgranskare av deras medieteoretiska inslag. 
  • Jag har också anlitats som föreläsare på bland annat Humanistdygnet, hos Filosofiska föreningen och hos Rotary. 
  • Vidare har jag vid ett flertal tillfällen fungerat som extern bedömare vid doktoranders slutseminarium, bland annat på Tema Barn och Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2016

2013

2006

2005

2003

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll