Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) handlar om mediernas utveckling, roller och funktioner i samhället. Det rymmer journalistik och marknadskommunikation, medier och reklam, nyhetsvärdering och genomslag. Medie- och kommunikationsbegreppet vidgas i takt med förändringarna: det rymmer både statsvetenskapliga och demokratiska frågeställningar men också vardagskultur och populärkultur som reality-tv och tv-spel.

Händer i rad som alla håller i telefoner. Foto Robin Worrall on Unsplash

I vår tids informationssamhälle blir det allt viktigare för den enskilda individen att förstå mekanismerna, bakomliggande budskap och själv förhålla sig till vad som är fakta eller inte. På Linköpings universitet kan du läsa fristående kurser inom kommunikation med inriktning mot den medierade kommunikationen i samhället. Mål och syfte med kurserna är att du ska få kunskap om kommunikativa processer i allmänhet och mediernas form, innehåll och funktioner i synnerhet.

Genom att läsa våra kurser får du:

  • Ämneskunskap. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om mediernas och kommunikationens historia och självklart också kunskaper om mediernas och kommunikationens funktioner och roller idag. Vi diskuterar regler, praktiker och etiska hänsyn som genomsyrar medielandskapet idag. Kurserna besöks kontinuerligt av gästföreläsare från mediebranschen. Journalister, kommunikatörer och marknadsförare ger aktuella perspektiv på sina områden. 
  • Gestaltningsförmåga. Du får kännedom om mediala produktionsprocesser, gestaltningsformer och inblick i det mediala hantverket. Genom hemtentor, skrivövningar och muntliga presentationer får du träning i egen gestaltningsförmåga. 
  • Kritisk, analytisk förmåga. Utbildningens kanske viktigaste bidrag är att ge dig en ökad förmåga till självständig, kritisk analys av mediala och kommunikativa processer. Du får redskap för detta genom en fördjupad ämneskunskap i kombination med studentuppgifter och gemensamma diskussioner och oppositioner.

MKV-kurserna knyter i stor utsträckning an till och bygger på den forskning och kompetens som finns inom Tema Kultur och samhälle (Tema Q).

Kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Grundutbildningen i Medie- och kommunikationsvetenskap består av fristående kurser upp till 90 högskolepoäng (hp). Kurserna kan med fördel kombineras med andra fristående kurser till en examen. Det finns två examina om du väljer att läsa medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp 

Fristående kurser

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs, 60 hp

Kursen ger såväl historiska som samtida perspektiv på massmedier (press, radio, tv och Internet) och mellanmänsklig kommunikation. Under första terminen behandlas bl.a. kommunikationsteorier, mediehistoria och journalistik. Dessutom presenteras en...

Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 3 är en fördjupningskurs efter genomgången Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2. Utbildningen ger fördjupade kunskaper med inriktning på teorier kring, och vetenskapliga metoder för, att analysera medierad komm...

Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

Kursen består under första året av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Dessa kurser behandlar dels centrala teorier och metoder samt aktuell forskning inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Dels utgör kurserna en förberedelse och individuell för...

Perspektiv på mediesamhället, 15 hp

Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna mediesamhället (digital-TV, Inter...

Mediernas språk och innehåll, 15 hp

Kursen är inriktad på förståelse för kommunikativa processer i massmedierna och för skillnader och likheter mellan olika genrer av talad och skriven kommunikation. Mer specifikt innehåller kursen en genomgång av några av de vanligaste analysmetode...

Medier och samtidskultur, 7.5 hp

Kursen ger teoretiska och metodologiska ingångar till att kritiskt analysera och tolka mediernas relation till (populär)kultur. Kursen knyter an till begrepp som konvergens, identitet och makt. I fokus står relationen mellan producenter/ägare och ...

Medier och demokrati, 7.5 hp

Kursen ger både historiska och samtida perspektiv på kommunikationens, journalistikens och mediernas roll i demokratin och det offentliga samtalet och dess förhållande till olika offentliga institutioner i samhället såsom politik, ekonomi, utbildn...

Medie- och kommunikationsvetenskap - Uppsats och metod, 15 hp

Delkursen består av två delar; vetenskapsteori och metod samt uppsats. Under den första delen presenteras kommunikationsvetenskapliga analysmetoder samt ges en introduktion till vetenskapsteori. Under delkursens andra del skriver studenterna en up...

Examen i Medie- och kommunikationsvetenskap

Studentaktiviteter

Det finns mycket mer att göra som student än att delta i föreläsningar och plugga. 

När du läser Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) tillhör du sektionen Sekel som anordnar studentmottagning för nya studenter, fixar fester och evenemang. Genom åren är det många MKV:are som har engagerat sig i sektionen Sekel och fadderiet Kompass. Du har också möjlighet att gå med i någon av alla de studentföreningar som finns. Här finns allt från träning, till politik, musik och film/foto.

Läs mer om studentlivet vid LiU.

Alicia Engström, ordförande Sekel

Vad är SeKeL och vad gör ni?

SeKeL är namnet på sektionen för kultur i Linköping. Vi företräder program och fristående kurser av kulturell karaktär (litteratur, filosofi, konst, medie- och kommunikationsvetenskap för att nämna några ämnen) och finns till för studenternas skull. Vår verksamhet går ut på att se till att studenterna har det bra både i och utanför plugget. I plugget jobbar vi för att alla ska må bra psykiskt, att arbetsmiljön ska vara bra och att utbildningen ska hålla god kvalitet.

Utanför studierna jobbar vi för att det ska finnas ett roligt studentliv som passar alla; genom fadderiet KoMPaSS välkomnar vi alla nya studenter med en rolig mottagning, genom festeriet sKVaLp ser vi till att det finns fester och sittningar att gå på och genom kulturutskottet SuS arrangerar vi roliga kulturaktiviteter. Kontentan är att alla är välkomna hos oss, oavsett om man dricker alkohol eller ej!

Foto på Alicia Engström, ordförande i Sekel Alicia Engström, ordförande Sekel och MKV-student

Vad är KoMPaSS och vad jobbar de med?

KoMPaSS är sektionens fadderi och det är dem som arrangerar mottagningen av de nya studenterna. LiU har flera gånger vunnit pris för Sveriges bästa studentliv och det är verkligen inte obefogat. När du börjar som ny student kan det vara både läskigt och mycket att hålla koll på. Om du är med på mottagningen hjälps du en bit på vägen i ditt nya liv. Mottagningen innehåller flera roliga aktiviteter där alla som studerar under samma sektion får mötas. Du träffar nya vänner (och ofta blivande klasskompisar), du får en rundtur på campus, du får prova på festlivet och du får vara med i spännande pristävlingar.

Under mottagningen delas man upp i mindre grupper som leds av faddrar. Faddrarna är äldre studenter som pluggat 1 eller flera år under sektionen och dem finns till för att hjälpa och förklara. Hos faddrarna kan du vädra det mesta och dem hjälper till så att du kommer in i studentlivet!

Hur går man med i SeKeL/KoMPaSS?

Till både SeKeL och KoMPaSS kan man söka om man är intresserad. Ansökningsperioden brukar ligga i oktober/november och annonseras på våra sociala medier och internt. Att vara sektionsaktiv är superroligt och något man kommer ihåg väldigt länge! Man behöver heller inte någon erfarenhet utan man lär sig allt eftersom.

Varför gick du med och vad är det bästa med att vara med?

Jag har varit med i både fadderiet och i styrelsen. Jag gick med för att jag kände att jag vill göra något utöver plugget och tyckte att det verkade så himla roligt att vara med i ett fadderi. Självklart tar skolan upp ganska mycket av ens tid men jag kände att jag ville göra något med min fritid och då är detta ett väldigt bra alternativ.

Förutom att man får en hel drös nya kompisar får man också gå på massa roliga evenemang och fester, lära sig samarbeta, projektleda och arrangera samt att man får erfarenheter som ser bra ut på CV:t. När jag hade gjort ett år i KoMPaSS hade jag vant mig vid att vara sektionsaktiv och jag ville inte att det roliga skulle ta slut så då sökte jag till styrelsen.

Om man är med i styrelsen förstår man bättre hur allt går runt och maskineriet bakom att ha en styrelse med flera utskott. Det är inte helt olikt en arbetsplats och därför är det en väldigt bra kompetens att ha med sig senare i livet. För mig har det bästa med mina år som sektionsaktiv varit att jag fått upp ögonen för min egen kompetens.

Genom learning by doing har jag förstått att jag kan projektleda, samarbeta och genomföra projekt av varierande karaktär och det gör att jag känner mig mer självsäker inför att så småningom gå ut i arbetslivet.

Möt tidigare MKV-alumner

Det här kan du jobba som

Genom att läsa medie- och kommunikationsvetenskap kan du designa din egen utbildning. 

En kandidatexamen kan bestå av 90 hp i Medie- och kommunikationsvetenskap och ytterligare 90 hp i andra kurser. Vilka andra kurser du väljer beror väldigt mycket på vad du tror att du vill jobba med framöver. Med utgångspunkt i vad tidigare studenter har läst så är det vanligt med kurser i ekonomi/marknadsföring, psykologi, sociologi, beteendevetenskap och praktisk retorik/kommunikation.

Våra tidigare studenter har idag bland annat följande titlar: journalist, redaktör, digital redaktör, webbredaktör, sociala medier-redaktör, marknads- och kommunikationsspecialist, campaign manager, brand manager, marketing manager, social media specialist, e-commerce manager, customer relations manager, communications specialist, marknadskoordinator, communications officer, medieanalytiker och copywriter.

Vill du diskutera framtid och möjliga kurskombinationer kan du alltid vända dig till både studievägledare och studierektor. Se kontaktuppgifter nedan.

Designa din egen utbildning - läs fristående kurser

Kontakta oss

Mer om Medie- och kommunikationsvetenskap vid LiU