Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling i en värld som är mångkulturell och flerspråkig, innebär att det finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombi- nation med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta morgondagens mediala förändringar.

Språk, litteratur och medier i teori och praktik

De tre första terminerna läser du ett basblock som ger dig grunderna i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. Du får även grundläggande mediekompetens och kunskaper i kommunikation. Under de tre resterande terminerna väljer du att fördjupa dig i något av huvudämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska, samt utvecklar färdigheter i analys och produktion av olika typer av text.

Fördjupningsblockets kurser består av teoretiska och praktiska moment som förbereder dig för ditt framtida yrkesliv. I de praktiska momenten får du medverka i planering, redigering och publicering av digitala publikationer med inslag av text, ljud och bild. Under programmets femte termin kan du genomföra delar av utbildningen utomlands. Du har även möjlighet till praktik eller vidare fördjupning av dina ämnesstudier.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

År 1 Hösttermin

• Litteraturvetenskap och medier, 30 hp

 

År 1 Vårtermin

• Svenska språket och medier, 30 hp

 

År 2 Hösttermin

• Engelska med multimodala perspektiv, 30 hp

 

År 2 Vårtermin

• Litteraturvetenskap 2/Svenska språket 2/Engelska 2 med mediehistoriska perspektiv, 30 hp

 

År 3 Hösttermin

• Litteraturvetenskap 3/Svenska språket 3/Engelska 3, 15 hp

• Praktik inom kultur och kommunikation 15 hp eller valbara kurser 15 hp

 

År 3 Vårtermin

• Att förstå den medierade offentligheten, 5 hp

• Att publicera i den medierade offentligheten, 10 hp

• Kandidatuppsats 15 hp

 

Under höstterminen år 3 kan delar av utbildningen förläggas utomlands.

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Programmet förbereder dig för en föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta som kommunikatör, språkvårdare, redaktör, skribent eller projektledare inom medie-, kultur-, myndighets- eller förlagsvärlden. Med utvecklad förmåga att lösa problem, tänka kritiskt och kreativt samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska besitter du kompetenser som efterfrågas på många håll inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå samt till yrkesförberedande kurser om du vill arbeta som översättare, förlagsredaktör, lärare eller bibliotekarie.

Språk, litteratur och medier - en helt ny utbildningVisa/dölj innehåll

Vilken roll har språket för att skapa och förändra vår sociala och kulturella värld?

I det nya kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier får du verktygen för att analysera, producera och publicera texter i olika genrer och medier i en föränderlig värld. 

Bli en språk- och litteraturvetare med mediekoll!

Be an expert in language and literature with media awareness!

 

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Agnes berättar om varför hon valde att läsa Språk, litteratur och medier på LiU.

Emilia

Vad är det bästa med kandidatprogrammet i Språk, litteratur och medier?

– Vi läser en bra kombination av ämnen som, vad jag vet, inte finns på andra universitet. Det känns bra att få allt i ett och inte behöva läsa fristående kurser.

Varför sökte du till programmet?

– Jag visste att jag ville börja studera, men var inte säker på vad. När detta program kom upp kändes det passande för mig.

Vilket ämne vill du fördjupa dig i?

– Engelska. Främst för att jag inte vet om jag vill vara kvar i Sverige; det känns mest praktiskt att välja engelska då. Det är ett brett ämne och jag ser flest jobbmöjligheter inom det.

Vad vill du jobba med i framtiden?

– Jag vill jobba med text och skrivande inom sakprosa eller skönlitteratur; jag är väldigt öppen för vad som än dyker upp. Men kanske inom förlagsbranschen, och gärna utomlands.

Hadeel

Vad är det bästa med kandidatprogrammet i Språk, litteratur och medier?

– Programmet har ett bra upplägg och är på en passande nivå. Jag var först orolig hur det skulle gå eftersom jag inte har svenska som modersmål, men det har inte varit några problem alls. Programmet passar även dem som har svenska som andraspråk.

Varför sökte du till programmet?

– Jag har alltid varit intresserad av och gillar att praktisera språk. Eftersom jag ville förbättra min svenska så verkade programmet passa mig.

Vilket ämne vill du fördjupa dig i?

– Av personliga skäl skulle jag vilja läsa mer svenska, men jag kommer välja att fördjupa mig i engelska.  Det är ett så stort språk som praktiseras i många länder och det behövs inom många yrken.

Vad vill du jobba med i framtiden?

– Just nu extrajobbar jag både som översättare och lärare. Jag lär ut svenska till personer som jobbar och inte har möjlighet att gå i sfi. I framtiden vill jag jobba med språk och människor, men jag vet inte på vilket sätt ännu. Kanske som tolk, översättare eller lärare… Vi får se.

Beskuren version, KSM.

Klara

Vad är det bästa med kandidatprogrammet i Språk, litteratur och medier?

– Det är ett brett program där man får läsa, skriva och studera språk på flera olika vis. Jag tycker det är en bra kombination. Det är även bra att vi har så varierande examinationer; det gör att vi får utveckla flera färdigheter. Muntliga presentationer gör att vi får öva oss i retorik, och skriftliga uppgifter utvecklar skrivandet på olika plan.

Varför sökte du till programmet?

– Jag gillar att skriva både på svenska och engelska, och tyckte även att programmets medieperspektiv lät väldigt intressant. Att programmet var nytt var en bonus.

Vilket ämne vill du fördjupa dig i?

– Det lutar åt svenska.

Vad vill du jobba med i framtiden?

– Jag vill jobba med text. Jag tycker att det är roligt att formulera meningar, rätta och titta på grammatiken i texter, så någonting som har med det att göra. Eller kanske översättning.

Artiklar om utbildningenVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

Studentlivet på LiUVisa/dölj innehåll