Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Den digitala omvandlingen i en mångkulturell och flerspråkig värld, innebär att det finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta morgondagens mediala förändringar.

Språk, litteratur och medier i teori och praktik

De tre första terminerna läser du ett basblock som ger dig grunderna i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. Du får även grundläggande mediekompetens och kunskaper i kommunikation. Under de tre resterande terminerna väljer du att fördjupa dig i något av huvudämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska, samt utvecklar färdigheter i analys och produktion av olika typer av text.

Fördjupningsblockets kurser består av teoretiska och praktiska moment som förbereder dig för ditt framtida yrkesliv. I de praktiska momenten får du medverka i planering, redigering och publicering av digitala publikationer med inslag av text, ljud och bild. Under programmets femte termin kan du genomföra delar av utbildningen utomlands. Du har även möjlighet till praktik eller vidare fördjupning av dina ämnesstudier.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Programmet förbereder dig för en föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta som kommunikatör, språkvårdare, redaktör, skribent eller projektledare inom medie-, kultur-, myndighets- eller förlagsvärlden. Med utvecklad förmåga att lösa problem, tänka kritiskt och kreativt samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska besitter du kompetenser som efterfrågas på många håll inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå samt till yrkesförberedande kurser om du vill arbeta som översättare, förlagsredaktör, lärare eller bibliotekarie.

Röster om programmet

Anna

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Anna berättar om varför hon valde att läsa Språk, litteratur och medier på LiU.

Ingrid

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Ingrid berättar om varför hon valde att läsa Språk, litteratur och medier LiU.

Yumi

Yumi berättar om sitt val att läsa Språk, litteratur och medier, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Agnes

Agnes berättar hur det är att läsa på kandidatprogrammet i Språk, litteratur och medier och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Alumner

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier

Studentlivet på LiU