Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling i en värld som är mångkulturell och flerspråkig, innebär att det finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombi- nation med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta morgondagens mediala förändringar.

Språk, litteratur och medier i teori och praktik

De tre första terminerna läser du ett basblock som ger dig grunderna i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. Du får även grundläggande mediekompetens och kunskaper i kommunikation. Under de tre resterande terminerna väljer du att fördjupa dig i något av huvudämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska, samt utvecklar färdigheter i analys och produktion av olika typer av text.

Fördjupningsblockets kurser består av teoretiska och praktiska moment som förbereder dig för ditt framtida yrkesliv. I de praktiska momenten får du medverka i planering, redigering och publicering av digitala publikationer med inslag av text, ljud och bild. Under programmets femte termin kan du genomföra delar av utbildningen utomlands. Du har även möjlighet till praktik eller vidare fördjupning av dina ämnesstudier.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Programmet förbereder dig för en föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta som kommunikatör, språkvårdare, redaktör, skribent eller projektledare inom medie-, kultur-, myndighets- eller förlagsvärlden. Med utvecklad förmåga att lösa problem, tänka kritiskt och kreativt samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska besitter du kompetenser som efterfrågas på många håll inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå samt till yrkesförberedande kurser om du vill arbeta som översättare, förlagsredaktör, lärare eller bibliotekarie.

Språk, litteratur och medier - en helt ny utbildning Visa/dölj innehåll

Vilken roll har språket för att skapa och förändra vår sociala och kulturella värld?

I det nya kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier får du verktygen för att analysera, producera och publicera texter i olika genrer och medier i en föränderlig värld. 

Bli en språk- och litteraturvetare med mediekoll!

Be an expert in language and literature with media awareness!

 

Röster om programmet Visa/dölj innehåll

Yumi

 

Ingrid

 

Agnes

Artiklar om utbildningen Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet Visa/dölj innehåll

Studentlivet på LiU Visa/dölj innehåll