Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

Språk, litteratur och medier - puffbild

Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Språk. litteratur och medier, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling av samhället innebär att text och information produceras och publiceras i allt snabbare takt. I en mångkulturell och flerspråkig värld finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombi- nation med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta dagens mediala förändringar.

Språk, litteratur och medier i teori och praktik

De tre första terminerna läser du ett basblock som ger dig grunderna i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. Du får även grundläggande mediekompetens och kunskaper i kommunikation. Under de tre resterande terminerna väljer du att fördjupa dig i något av huvudämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska, samt utvecklar färdigheter i läsning och produktion av olika typer av text.

Fördjupningsblockets kurser består av teoretiska och praktiska moment som förbereder dig för ditt framtida yrkesliv. I de praktiska momenten får du möjlighet att presentera dina arbeten i olika typer av medier – exempelvis video, blogg eller digitala publikationer. Under programmets femte termin kan du genomföra delar av utbildningen utomlands. Du har även möjlighet till praktik eller vidare fördjupning av dina ämnesstudier.

Visa/dölj innehåll

Kurser
Visa/dölj innehåll

Kurser

År 1 Hösttermin

• Litteraturvetenskap och medier, 30 hp

 

År 1 Vårtermin

• Svenska språket och medier, 30 hp

 

År 2 Hösttermin

• Engelska med multimodala perspektiv, 30 hp

 

År 2 Vårtermin

• Litteraturvetenskap 2/Svenska språket 2/Engelska 2 med mediehistoriska perspektiv, 30 hp

 

År 3 Hösttermin

• Litteraturvetenskap 3/Svenska språket 3/Engelska 3, 15 hp

• Praktik 15 hp eller ämnesfördjupning/valbara kurser 15 hp

 

År 3 Vårtermin

• Läsandets praktiker, 7, 5 hp

• Redaktionella praktiker, 7,5 hp

• Kandidatuppsats 15 hp

 

Under höstterminen år 3 kan delar av utbildningen förläggas utomlands.

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen är du kvalificerad att arbeta inom t.ex. kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden eller inom nationella och internationella företag. Du kan arbeta som kommunikationsanalytiker, redaktör, litteraturkritiker, översättare, språkvårdare eller med kommunikationsplanering i vid mening. Programmet ger behörighet för studier på avancerad nivå.

Språk, litteratur och medier - en helt ny utbildning
Visa/dölj innehåll

Vilken roll har språket för att skapa och förändra vår sociala och kulturella värld?

I det nya kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier får du verktygen för att analysera, producera och publicera texter i olika genrer och medier i en föränderlig värld. 

Bli en språk- och litteraturvetare med mediekoll!

Be an expert in language and literature with media awareness!

 

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll