05 maj 2021

Att slå igenom mediebruset är en utmaning. Studenterna på programmet i Språk, litteratur och medier har använt sina kunskaper om målgrupper och medielandskapet för att nå ut med budskap om en rad aktuella samhällsfrågor.

Händer i rad som alla håller i telefoner. Robin Worrall on Unsplash

Digital exkludering av äldre personer, svamp och hållbarhet, jämställd representation i spel och film och nätbedrägerier. Det är några av de ämnen som sistaårsstudenterna på programmet Språk, litteratur och medier valt att belysa i kursen Att publicera i den medierade offentligheten. Uppgiften var att kommunicera ett ämne på en hemsida eller blogg och sedan marknadsföra plattformen digitalt.

Digital pensionär

Agnes Gustafsson och Matilda Lundén har skapat bloggen Digital pensionär där de lyfter frågor om hur äldre personer exkluderas från den digitala sfären. Då kursen knyter an till frågor om demokrati och det offentliga samtalet skulle projektet ha ett innehåll som gynnar samhället. Digital exkludering låg nära Matilda och Agnes, då de sett att äldre personer i deras närhet har svårt med det digitala.Bild med två illustrerade personer mot en grön bakgrund. En av personerna har axellångt vågigt vitt hår den andra har kort grått hår och vitt skägg. I mitten av bilden står det Från bloggen Digital pensionär. Av Agnes Gustafsson och Matilda Lundén.

– Vi började tänka på hur vardagen fungerar för den som inte följer med i den digitala utvecklingen. Det är så många simpla saker i vardagen som är beroende av det digitala. Att betala fakturor, bussbiljetten, parkeringen och signera med mobilt bank-ID, säger Agnes Gustafsson. 

På bloggen lyfter Agnes och Matilda ämnet ur olika vinklar och genom olika typer av texter. Fakta varvas med debatt och intervjuer med en pensionär och en ledamot i styrelsen för SPF seniorerna. 

– Vi ville blanda fakta och förklaringar med personliga berättelser. Att intervjua dem det faktiskt handlar om var viktigt, de måste själva få lyfta sin berättelse och sina perspektiv, säger Matilda Lundén.

Agnes Gustafsson och Matilda Lundén.Under arbetet har kunskaper om målgruppsanalys och budskap varit centrala. Deras främsta målgrupp har varit beslutsfattare och andra som på olika sätt har makt att förändra samhället, men också en intresserad allmänhet. Bloggen har också marknadsfört på Facebook, Instagram och Youtube.

– På sociala medier är vi mer kortfattade och använder bilder för att fånga intresse, därifrån hänvisar vi sedan besökare till bloggen där de längre och mer utförliga texterna får ta plats, säger Agnes Gustafsson. 

Genom uppgiften har de fått mer kunskap om digital exkludering av äldre, men också fått omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

– Allt det vi läst om nu i tre år har vi kunnat använda oss av och tillämpa i en praktisk arbetsuppgift. I förra kursen läste vi om målgruppsanalys, och det har blivit väldigt användbart här, säger Matilda Lundén. 

Målgrupper och medieval viktiga kunskaper

Kunskaper i onlinepublicering och digital marknadsföring blir allt viktigare för att förstå och nå ut i dagens medielandskap. 

– Den här kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper i onlinepublicering och digital marknadsföring, men den fokuserar inte på tekniska kunskaper utan handlar snarare om att lära sig att tänka i termer av målgrupp, budskap och medieval. Innehåll är alltid viktigast, men kunskap om olika kanaler och publiceringsverktyg är idag avgörande för att lyckas nå ut med sitt budskap, säger Christian Svensson Limsjö, kursansvarig.

Han håller med studenterna om att det är viktigt att få använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. 

– Det är väldigt värdefullt att få chansen att faktiskt ”göra” saker, allt ifrån hur man rent konkret lägger upp texter så att de fungerar och blir läsvänliga till att tänka på upphovsrätt och att förhålla sig till hur en faktisk publik kommer att reagera.
 

Bloggar

Från svamp och hållbarhet till nätbedrägerier och kommunikativa utmaningar för personer med ålderssjukdom. Ta del av studenternas bloggar. 

Digital pensionär. En blogg om äldres utanförskap i digitaliseringen.

Representera flera. En blogg om jämställd representation i spel och film. 

Bromsa bedragarna. En blogg om nätbedrägerier.

Samtala med omtanke. En blogg om kommunikativa utmaningar för personer med ålderssjukdom.

Mera svamp! En blogg om svensk svamp och hållbarhet.

Opinionsgeneratorn. En blogg om sociala medier och influencers. 

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.