Den ofrivillig och irreguljära migrationens påverkan

Genom historien har människor migrerat av olika anledningar. Vad har ofrivillig och irreguljär migration för påverkan på kulturen kring mänskliga rättigheter, civilsamhällets roll i sociala förändringar samt genus och migration?

De frågorna intresserar sig Claudia Tazreiter för i sin forskning. Idéer om kultur och tillhörighet är centrala och hon rör sig i områden som sociologi, social teori, ras, etnicitet, migration och genus. Med etnografiska, visuella, kvalitativa och blandade metoder studerar hon migrationens påverkan.

Forskningen grundar sig empiriskt i samverkan med statliga och icke-statliga aktörer samt andra forskare i framför allt Asien-Stillahavsregionen men också globalt.

I de senaste forskningsprojekten har hon arbetat med migranter, flyktingar och ”kriminaliserade” migranter i Asien-Stillahavsregionen för att lyfta deras röster, erfarenheter och perspektiv. Hon har också forskat om koloniala bosättarsamhällen och de djupa arven från rasifierad kapitalism. I ett pågående projekt utforskar hon begreppet ”konvivialitet”, att leva tillsammans med olikheter.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Nyheter

Organisation