Fotografi av Claudia Tazreiter

Claudia Tazreiter

Professor

Den ofrivillig och irreguljära migrationens påverkan

Genom historien har människor migrerat av olika anledningar. Vad har ofrivillig och irreguljär migration för påverkan på kulturen kring mänskliga rättigheter, civilsamhällets roll i sociala förändringar samt genus och migration?

De frågorna intresserar sig Claudia Tazreiter för i sin forskning. Idéer om kultur och tillhörighet är centrala och hon rör sig i områden som sociologi, social teori, ras, etnicitet, migration och genus. Med etnografiska, visuella, kvalitativa och blandade metoder studerar hon migrationens påverkan.

Forskningen grundar sig empiriskt i samverkan med statliga och icke-statliga aktörer samt andra forskare i framför allt Asien-Stillahavsregionen men också globalt.

I de senaste forskningsprojekten har hon arbetat med migranter, flyktingar och ”kriminaliserade” migranter i Asien-Stillahavsregionen för att lyfta deras röster, erfarenheter och perspektiv. Hon har också forskat om koloniala bosättarsamhällen och de djupa arven från rasifierad kapitalism. I ett pågående projekt utforskar hon begreppet ”konvivialitet”, att leva tillsammans med olikheter.

Publikationer

2024

Claudia Tazreiter (2024) An End to Refugee Protection?The New Global Carceral Archipelagos of Exclusion and Possibilities for Alternative Futures Deter, Detain, Dehumanise: The politics of seeking asylum, s. 143-156

2023

Claudia Tazreiter (2023) The Migrant and Marginalized Body in Connection with Digital Technologies as a Prosthesis of the Monstrous Filozofski vestnik (Tiskana izd.), Vol. 44, s. 199-216 Vidare till DOI
Claudia Tazreiter, Omid Tofighian, Behrouz Boochani (2023) Spectres of subjugation/inter-subjugation/resubjugation of people seeking asylum: the kyriarchal system in Australia's necropoleis Regulating Refugee Protection Through Social Welfare: Law, Policy and Praxis, s. 68-90
Claudia Tazreiter (2023) Emotion, Responsibility and Hope for Different Futures Freedom, Only Freedom: The Prison Writings of Behrouz Boochani, s. 208-210

2022

Claudia Tazreiter (2022) Visual and sensory stimuli, memories and uncanny connections X-ist, s. 23-26

Forskning

Nyheter

Organisation